Now showing items 1-1 of 1

  • Využití 3D modelování v elektronickém obchodě 

    Charvát, Jan
    Diplomová práce se zabývá využitím 3D modelování v elektronickém obchodě. Popisuje teoreticky zaklad 3D modelovani a metod. Obsahuje popis současného stavu elektronické prezentace zboží, popis výhod a nevýhod těchto postupů, ...