Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při 3D obrábění 

    Hosch, Pavel
    Rozbor technologii a strategii 3D frézování modelu formy v softwaru PowerMILL PRO 8.0. Kvantifikování rozdílů strojních časů při aplikování různých strategií obrábění. Naprogramování kompletního obrábění navržené součásti ...
  • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění. 

    Svoboda, Jan
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh a rozbor technologie frézování 3D součásti s podporou CAD/CAM systému PowerMILL. V rámci volby technologie frézování jsou charakterizovány použité obráběcí strategie a kvantifikovány ...