Now showing items 1-4 of 4

 • Improved Depth Map Estimation from Stereo Images based on Hybrid Method 

  Kamencay, P.; Breznan, M.; Jarina, R.; Lukac, P.; Zachariasova, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  In this paper, a stereo matching algorithm based on image segments is presented. We propose the hybrid segmentation algorithm that is based on a combination of the Belief Propagation and Mean Shift algorithms with aim to ...
 • Návrh snímacího portálu pro snímání 3D obrazu 

  Mužný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi 3D vidění. Teoretická část popisuje principy strojového vidění, představuje jeho základní prvky, popis fungování a metody měření 3D obrazu. Praktická část je zaměřena na návrh experimentálního ...
 • Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu 

  Arnošt, David
  Diplomová práce určuje základní pojmy v oblasti strojového vidění. Popisuje používané kamerové systémy a možnosti snímání 2D a 3D obrazu. Praktická část se zabývá konstrukcí snímacího pracoviště tvořeného lineární osou, ...
 • Trénovatelné metody pro automatické zpracování biomedicínských obrazů 

  Uher, Václav
  Tato práce se zabývá možnostmi automatické segmentace biomedicínských obrazů. Pro 3D segmentaci obrazu byla navržena metoda využívající hluboké učení. V~práci jsou řešeny problémy návrhu sítě, paměťové optimalizace metody ...