Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh elektronického 3D katalogu 

    Špaček, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řešení elektronického 3D katalogu sortimentu soukromé firmy. Práce poskytuje teoretický základ 3D modelování a metod, kterých se zde využívá. Popisuje některé možnosti pro zobrazení ...
  • Využití 3D modelování v elektronickém obchodě 

    Charvát, Jan
    Diplomová práce se zabývá využitím 3D modelování v elektronickém obchodě. Popisuje teoreticky zaklad 3D modelovani a metod. Obsahuje popis současného stavu elektronické prezentace zboží, popis výhod a nevýhod těchto postupů, ...