Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

    Čechal, Petr
    Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...
  • Využití metod 3D tisku při návrhu konstrukcí leteckých nadzemních návěstidel 

    Búliková, Tereza
    Práce se zabývá využitím 3D metod při návrhu výroby nosné části leteckého nadzemního návěstidla s přihlédnutím ke všem požadavkům uvedených v leteckých předpisech a konstrukčních manuálech. Výběr 3D metody a příslušného ...