Now showing items 1-14 of 14

  • 3D závodní hra pro platformu Android 

    Ševčík, Martin
    Táto diplomová práce se zabývá možnostmi využití open source 3D herního enginu Java Monkey Engine (jME) při vývoji aplikací pro platformu Android. Obsahuje teoretické poznatky k architektuře jMonkey Engine a platformě ...
  • Analýza defektů na DPS za použití moderních optických metod 

    Vala, Martin
    Tato diplomová práce je zaměřena na detekci defektů BGA (Ball Grid Array) součástek pomocí rentgenu. Defekty vznikají při přetavení BGA součástky během montáže, ale i později vlivem mechanického a tepelného namáhání. Proto ...
  • Demonstrace pokročilých technik využívajících OpenGL 

    Buček, Antonín
    Cílem této práce je v OpenGL demonstrovat pokročilé zobrazovací techniky. Práce je pojata jako demo bez omezení velikosti. Zabývá se vytvořením 3D světa, konkrétně komplexu vnitřních prostor, jeho obohacením o různé prvky, ...
  • Digitalizace lidských tkání 

    Matejková, Monika
    Cielom tejto práce je spracovať ucelený prehlad súčasného stavu v oblasti lekárských zobrazovacích metód, ktoré umožňujú tvorbu priestorových geometrických dát a prehlad skenovacích metód vonkajšej geometrie povrchu tela ...
  • Návrh elektronického 3D katalogu a manuálu 

    Tuček, Luděk
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem moderního elektronického 3D katalogu a manuálu, který bude sloužit uživateli a provozovateli expanzní turbíny k rychlému vyhledání a určení požadovaného náhradního dílu expanzní ...
  • Studie statického chování vybraných zemědělských objektů 

    Horský, Vojtěch
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem statického chování zemědělských objektů, zhodnocením jejich stávajících stavů, pomocí rovinných a prostorových modelů konstrukcí. Do těchto modelů jsou přidány nebo jsou v nich ...
  • Tepelná analýza proudové cesty výkonového jističe nízkého napětí 

    Mejzlík, Tomáš
    Práce se zabývá přípravou rozměrových výkresů výkonových jisticích a spínacích prvků pro jejich zahrnutí do databáze přístrojů. Část předlohy ke zpracování výkresové dokumentace pochází z amerického katalogu společnosti ...
  • Tvorba a demonstrace 3D modelů pro VR 

    Zouhar, Marek
    Tato práce pojednává o konceptu virtuální reality, její historii, současných možnostech a dostupných zařízeních a technologiích virtuální reality a způsobech tvorby prvků, zejména modelů, textur a animací, které aplikace ...
  • Vizualizace modelu ve virtuální realitě 

    Cmajdálka, Ondřej
    Tato práce se zabývá fenoménem zvaným virtuální realita, jeho historickým vývojem a v dnešní době používanými technologiemi. Dále se věnuje herním enginům, jejich historii a struktuře. Praktická část práce popisuje návrh ...
  • Vkládání vodoznaků do 3D modelů 

    Stehlík, Václav
    Tato bakalářská práce se věnuje vkládání a extrakci vodoznaku do/z 3D modelů reprezentovaných polygonální sítí. Cílem je zvolení vhodné metody pro vkládání/extrakci vodoznaku a vytvoření nástroje, který bude dané metody ...
  • Vkládání vodoznaků do 3D modelů 

    Honzátková, Tereza
    Tato diplomová práce se zabývá vkládáním vodoznaků do 3D modelů, které jsou reprezentovány polygonální sítí. Jejím cílem je zvolit vhodnou metodu na vkládání/extrakci vodoznaku do/z 3D modelů a vytvořit nástroj, který ji ...
  • Vyhledávání podobných 3D modelů 

    Sálus, Ondřej
    Cílem této práce je vývoj aplikace pro porovnávání a vyhledávání 3D modelů. Zabývá se extrakcí deskriptorů vhodných pro porovnávání 3D modelů a umožňuje pro uživatelem vybraný model vyhledat několik nejpodobnějších 3D ...
  • Využití metody Fused Deposition Modeling pro lékařské účely 

    Ševčíková, Lucie
    Bakalářská práce se zabývá problematikou využití lékařských pomůcek k medicínským účelům. První část práce je zaměřena na současný stav problematiky a popisuje dostupné technologie Rapid Prototyping. Druhá část popisuje ...
  • Závodní hra ve 3D 

    Ševčík, Martin
    Táto bakalářská práce se zabývá problematikou řešení interakce Java Monkey Engine (jME) a modelů vytvořených v programu Autodesk 3D Studio Max. Obsahuje teoreticky základ k architektuře jMonkey Engine a herní knižnici ...