Now showing items 1-4 of 4

 • Design hrací konzole 

  Sedláček, Michal
  Předmětem této bakalářské práce byla analýza a návrh herní konzole a jejího ovládání. Cílem bylo spojení vhodných technických funkcí, estetiky a vyrobitelnosti. Návrh by měl navazovat na vývoj dnešních herních konzolí a ...
 • Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu 

  Arnošt, David
  Diplomová práce určuje základní pojmy v oblasti strojového vidění. Popisuje používané kamerové systémy a možnosti snímání 2D a 3D obrazu. Praktická část se zabývá konstrukcí snímacího pracoviště tvořeného lineární osou, ...
 • Trénovatelné metody pro automatické zpracování biomedicínských obrazů 

  Uher, Václav
  Tato práce se zabývá možnostmi automatické segmentace biomedicínských obrazů. Pro 3D segmentaci obrazu byla navržena metoda využívající hluboké učení. V~práci jsou řešeny problémy návrhu sítě, paměťové optimalizace metody ...
 • Vize záznamového zařízení prostorového obrazu 

  Jelínek, Tomáš
  Máme možnost žít v době jednoho z nejmohutnějších pokroků ve vývoji techniky a obzvlášť informačních technologií. V této době hraje čas obrovskou roli. Pět let v IT je v porovnání pěti let člověka období více než jedné ...