Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace moderních pouzdřících technologií v elektronice 

    Zlámal, Jiří
    Tato bakalářská práce shrnuje získané poznatky současných trendů v pouzdření. První část se zaměřuje na nejrůznější typy elektrických pouzder a jejich funkce, zatímco druhá část popisuje postup při návrhu elektrického pouzdra.
  • Návrh 3D pouzdření pro konstrukci moderních elektronických systémů 

    Prikryl, Petr
    Cílem této diplomové práce je studium návrhu 3D pouzder a zpracování pravidel pro jejich efektivní tepelný a elektrický návrh. V práci jsou uvedena doporučení a vztahy pro výpočet parametrů ovlivňující návrh moderních SOP ...