Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace pro stereoskopické zobrazení 

    Zelníček, Leoš
    Tato práce shrnuje základní vlastnosti lidského vidění, popisuje podstatu vnímání hloubky. Je zde rozebrán základ binokulárního vidění u lidí, omezení s ním spojená, která je nutná při stereoskopickém zobrazování dodržet. ...