Now showing items 1-20 of 54

 • 3D tiskárna 

  Ctibor, Jiří
  Diplomová práce se zabývá tématikou 3D tisku, konkrétně výrobou hardwaru řídicí a výkonové elektroniky pro tiskárnu s technologií FDM. Práce po jejím prostudování nabízí čtenářovi přehled o základních technologiích 3D ...
 • 3D tiskárna FDM se zabudovaným podavačem materiálu 

  Puchta, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem FDM 3D tiskárny se zabudovaným podavačem materiálu, který mimo jiné slouží i pro měření zbývajícího materiálu. Cílem této práce je konstrukční návrh 3D tiskárny o minimálním ...
 • 3D tiskárna typu Delta 

  Němec, Radek
  Tématem této diplomové práce je návrh a konstrukce FDM delta 3D tiskárny obsahující 32bitovou elektroniku, magnetickou tiskovou hlavou a další potřebné periferie. Úvodní kapitoly se věnují teoretickému rozboru problematiky ...
 • Aplikace moderních 3D technologií pro výrobu funkční součásti 

  Jankovič, Tibor
  Bakalárska práca je zameraná na výrobu náustka pre tubu. Tvar a funkčnosť náustku bola vymodelovaná v 3D parametrickom software Autodesk Inventor. Súčasť bola vyrobená dvoma metódami a to, Fused Deposition Modeling s ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu modelu hlavolamu ježka v kleci 

  Dratva, Jakub
  Cílem bakalářské práce je výroba zábavného modelu hlavolamu Ježek v kleci. Jednotlivé tvary a rozměry hlavolamu byly navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Model hlavolamu byl vyroben ...
 • Aplikace moderních technologií při výrobě koupelnových doplňků 

  Kudela, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypů vybraných koupelnových doplňků. Jednotlivé tvary a rozměry koupelnových doplňků byly navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Modely ...
 • Automatic Leveling And Loading Platform For Autonomous Production Line 

  Baštán, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The following text aims to familiarize readers with the basic concepts and construction solutions of an autonomous production line using additive production to serve as a data source for research and development of industrial ...
 • CNC Router For PC 

  Gerják, Rastislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Both additive and subtractive manufacturing methods are controlled by instructions in Gcode, making it possible to utilize both technologies in one modular device. Main objective is to design, construct, and calibrate ...
 • Delta 3D Printer Construction With 32-Bit Electronics 

  Němec, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with the construction of delta 3D printer, including all necessary peripherals. Paper mentions benefits of delta 3D printers in comparison with the most common cartesian type of 3D printers. The main part ...
 • DIY technologie v digitálním sochařství 

  Váňa, Dušan
  Disertační práce se zaměřuje na pátrání po přítomnosti technologií DIY (Do It Yourself) v praxi tzv. digitálního sochařství, a to od počátků tohoto progresivního způsobu tvorby až po současnost. Práce prostřednictvím tří ...
 • Elektrifikace a řízení prototypu 3D tiskárny 

  Pavelka, Martin
  Tato práce se věnuje oblasti 3D tisku. Stručně shrnuje historii, technologie a materiály. Věnuje se především konstrukčnímu řešení 3D tiskárny s funkcí automatického vykládání tiskové podložky. Výběrem elektrických komponent ...
 • Experimentální 3D tiskárna pro laserové sintrování plastů 

  Kroutil, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací experimentální 3D tiskárny pro selektivní laserové sintrování plastových prášků. Výstupem práce je zařízení, které dokáže vytvořit vhodné procesní podmínky pro laserové sintrování. ...
 • Innovation Of The Control System Of Fused Deposit Modeling Low-Cost 3D Printer 

  Ctibor, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper describes new hardware conception of the control system of Arduino based RepRap Low-Cost 3D printer. Firstly, there is slightly introduced the general structure of the control systems of these printers. Then the ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro materiály s vyšší pevností 

  Žlebek, Michal
  Práce se zabývá problematikou 3D tisku metodou FDM a možnostmi testování optimálních podmínek tisku pro různé materiály. Cílem této práce je konstrukční návrh a výroba experimentálního zařízení, které umožní tyto podmínky ...
 • Konstrukce a výroba čistícího elementu open source FDM tiskárny 

  Chrást, Jan
  Cílem této práce je konstrukce a výroba čistícího elementu open source FDM tiskárny. Práce obsahuje teoretický rozbor problematiky čištění trysky FDM tiskárny a následný návrh řešení v podobě čistícího elementu. Model ...
 • Konstrukce a výroba nástavce nášlapného pedálu jízdního kola 

  Jurka, Adam
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci a výrobu nástavce nášlapného pedálu jízdního kola, který bude sloužit při jízdě bez cyklistických treter. Součást bude zkonstruovaná ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. ...
 • Konstrukce drtičky plastových dílů 

  Šebesta, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem drtičky plastových dílů, vyráběných pomocí 3D tisku. Cílem práce je navrhnout konstrukci drtičky, jejíž výstupní frakci tzv. granulát je možno použít pro výrobu recyklované struny. ...
 • Korekce barev 3D scanneru a 3D tiskárny 

  Kratochvíla, Michael
  Tato práce se zabývá barevnou korekcí řetězce, který začíná u 3D skeneru Artec MHT, a končí u 3D tiskárny (CJP technologie) 3D systems Zprinter 650. Cílem je řízení barevné interpretace celého řetězce od skenování povrchu ...
 • Modelování a implementace řídicího algoritmu 3D tiskárny 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je modelování a implementace CNC řídícího algoritmu. V diplomové práci byl proveden popis problematiky řízení počítačem řízených strojů, rešerše interpolačních algoritmů pro řízení CNC strojů, namodelování ...
 • Modelování a implementace řídicího algoritmu 3D tiskárny 

  Ševčík, Martin
  Obsahem práce je modelování a implementace CNC řídícího algoritmu. V diplomové práci byl proveden popis problematiky řízení počítačem řízených strojů, rešerše interpolačních algoritmů pro řízení CNC strojů, namodelování ...