Now showing items 1-20 of 128

 • 3D FDM tiskárna reprap a parametry tisku 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné poznatky o domácím 3D tisku technologií FDM. Podstatou práce je demonstrovat nabyté znalosti formou stavby 3D tiskárny, která je schopná částečné sebereplikace, a zhodnocení jejich technologických ...
 • 3D tisk dvoustupňové převodové skříně 

  Truksa, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je tvorba prototypu dvoustupňové převodové skříně pomocí 3D tisku. Pro tvorbu výchozího počítačového modelu byl použit program Autodesk Inventor Professional. Finální model byl vytvořen metodou Fused ...
 • 3D tisk funkčního vzorku pistole 

  Poláček, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je použitie technológie 3D tlače pri výrobe funkčného konštrukčného celku pištole na gumičky a s tým spojená znalosť práce v 3D modelovacích softwarových produktoch, zvládnutie konštrukčných ...
 • 3D tisk keramických kostních náhrad s rozdílnou vnitřní stavbou 

  Novotná, Lenka
  Porézní biokeramické materiály se jeví být slibné jako dočasné kostní náhrady pro regeneraci kostní tkáně. Zatímco chemické složení ovlivňuje biokompatibilitu, vnitřní struktura je klíčová pro penetraci buněk, difuzi živin, ...
 • 3D tisk komplexných štruktúr s využitím fotopolymerných materiálov 

  Vozárik, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou akrylátových fotopolymérných živíc pre 3D tlač so zameraním na komplexné štruktúry. Budú zisťované vytvrdzovacie charakteristiky živíc s postupne narastajúcim obsahom oligoméru ...
 • 3D tisk v popularizaci vědy 

  Kubíčková, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá především využitím 3D tisku veřejností, která není s touto technologií seznámena. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – první část uvádí teorii a druhá část předkládá praktické aktivity. ...
 • 3D tiskárna typu CoreXY 

  Doubrava, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématikou 3D tiskáren, konkrétně konstrukcí kinematického typu CoreXY. Obsahuje přehled základních technologií 3D tisku a seznamuje čtenáře s technologií Fused Deposition Modeling. Věnuje se také ...
 • Alternativní výroba přípravku pro tvarování plastové trubky s využitím 3D tisku 

  Tretera, Robin
  V této bakalářské práci je provedeno porovnání variant výroby tvarovacího přípravku pro tvarování plastové trubky. Jedná se o ruční výrobu v porovnání s technologií 3D tisku, konkrétně metodou DMLS. Popsána je vyráběná ...
 • Analýza mechanických vlastností plastových dílů realizovaných 3D tiskem 

  Krejbychová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou mechanických vlastností vzorků z materiálu PET-G vytvořených pomocí 3D tisku. Problém byl řešen experimentálně. Vzorky byly vytištěny pomocí metody tisku FDM (Fused Deposition ...
 • Analýza plastových materiálů vyrobených aditivní technologií 3D tisku 

  Spišák, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá vplyvom farbiacich aditív a nastavením procesných parametrov 3D tlače na mechanické a povrchové vlastnosti vzoriek z materiálu PLA. V práci je charakterizovaný proces výroby filamentu, ako aj ...
 • Aplikace moderních 3D technologií pro výrobu krytu klíče pro automobil 

  Franc, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je výroba krytu klíče od automobilu pomocí moderních 3D technologií. Počítačový model byl vytvořen v prostředí programu Autodesk Invetor Professional a součást vytištěna metodou Fused Deposition ...
 • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby kotoučové spojky 

  Varhaníková, Alžbeta
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom kotúčovej spojky a jej následnou realizáciou pomocou technológie 3D tlače. Model kotúčovej spojky a daná práca má slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov stredných odborných škôl. Teoretická ...
 • Automatizovaný návrh a 3D tisk prototypů pro městské inženýrství 

  Krutáková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá automatizovaným návrhem a 3D tiskem prototypů pro městské inženýrství. V první části je obecně definovaný 3D tisk, včetně vývoje a přehledu základních technologií a materiálů. Dále následuje ...
 • Autonomous Cell “Sodamaker“ For Industry 40 Testbed 

  Dvorský, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The topics of this article is the design and realization of an autonomous cell for soda production for the testbed of Industry 4.0. Basic construction principles of the autonomous cell are described here. Also the mechanical ...
 • Bezkontaktní prvek těsnění proti vnějším vlivům 

  Bryksí, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem prvku labyrintového těsnění pro tramvajovou převodovku. Prvek má vytvářet co nejúčinnější těsnění na co nejmenším prostoru. Práce obsahuje rešeršní část zabývající se ...
 • Bio-Inspired 3D Infill Patterns for Additive Manufacturing and Structural Applications 

  Podroužek, Jan; Marcon, Marco; Ninčevič, Krešimir; Wendner, Roman (MDPI, 2019-02-06)
  The aim of this paper is to introduce and characterize, both experimentally and numerically, three classes of non-traditional 3D infill patterns at three scales as an alternative to classical 2D infill patterns in the ...
 • Biokompozitní materiál pro 3D tisk v regenerativní medicíně 

  Svoradová, Kateřina
  Předkládaná práce se věnuje přípravě materiálu k využití v regenerativní medicíně na bázi poly(3-hydroxybutyrátu) a jeho následnou charakterizací. Kromě poly(3-hydroxybutyrátu) byly použity materiály kyselina polymléčná ...
 • CAD návrh pouzdra laserového zaměřovače pro pistoli Walther PPS M2 

  Macků, Veronika
  Cílem této práce je vytvoření pouzdra laserového zaměřovače pro pistoli Walther PPS M2 s pomocí metod reverzního inženýrství. První část představuje rešerši laserových zaměřovačů. Druhá část obsahuje zamyšlení nad problémem, ...
 • Cementové kompozitní materiály pro technologii 3D tisku 

  Lipoldová, Marie
  Technologie 3D tisku představuje perspektivní a rychle se rozvíjející odvětví zastoupené v mnoha oblastech průmyslu. Bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití technologie 3D tisku ve stavebnictví. V teoretické části ...
 • Design study of the heat switch base plate with single and multi-material topology optimization 

  Löffelmann, František; Šplíchal, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  A miniaturized heat switch is a device under the development dedicated to control automatic cooling of a space instrument box. The design study presented in this paper focuses on a stiffness issue of the switch base plate ...