Now showing items 1-20 of 28

 • 3D Reconstruction: Novel Method for Finding of Corresponding Points using Pseudo Colors 

  Bolecek, L.; Ricny, V.; Slanina, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  This paper deals with the reconstruction of spatial coordinates of an arbitrary point in a scene using two images scanned by a 3D camera or two displaced cameras. Calculations are based on the perspective geom-etry. Accurate ...
 • 3D rekonstrukce objektů pomocí metod analýzy obrazu 

  Maruniaková, Zuzana
  Táto diplomová práca sa zaoberá 3D rekonštrukciou objektov pomocou metód analýzy obrazu. Práca obsahuje matematický aparát spojený s týmto problémom, ďalej je uvedený postup pre vytvorenie 2D ostrého obrazu a samotnej 3D ...
 • 3D rekonstrukce objektů z multiskopických snímků 

  Řehoř, Jan
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí objektů z multiskopických snímků. Je rozdělena na pět kapitol. První kapitola se týká teoretického seznámení problematiky, tedy, co je 3D rekonstrukce, popis geometrie kamery a rekonstrukční ...
 • 3D rekonstrukce obličeje 

  Poulíček, Zbyněk
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí obličeje s promítnutou pravidelnou mřížkou z 2D snímku. Zahrnuje také detekci mřížky v obraze a popis potřebných metod zpracování rastrového obrazu. Aplikace je napsána v jazyce C++ ...
 • 3D rekonstrukce pohybu lidského těla (MOCAP) 

  Černák, František
  Tato práce řeší rozpoznávaní značek v obrazu, zachytávání pohybu a jeho následné převedení do 3D souřadnic a 3D rekonstrukci. Zvolený problém byl vyřešen sestavením stereo kamerového systému, detekci značek na pohybujícím ...
 • Automatické zpracování záznamu z vozidlové kamery 

  Klos, Dominik
  Tato práce se zabývá automatickým zpracováním záznamu z vozidlové kamery, který je zde využit pro odhadování vzdáleností v natočené scéně. K dosažení tohoto cíle jsou využity metody pro zpracování obrazu, geometrii prostorové ...
 • Calibration Of Robotic Arm Using Camera 

  Adámek, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The article discusses optimal approach of pose estimation of two independent devices – robot arm and a device with touch screen – to estimate relative position between them, using camera. Methods of precise detection of ...
 • Effects of Environment Model Parametrization on Photogrametry Reconstruction 

  Klecka, Jan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  This paper is aimed at a description of effects which have assumptions of specific environment structure on quality of recurrently conducted photogrammetry reconstruction. The theoretical part covers the description of ...
 • The Enhancement of 3D Scans Depth Resolution Obtained by Confocal Scanning of Porous Materials 

  Martišek, Dalibor; Procházková, Jana (De Gruyter Open, 2017-11-24)
  Scans of porous materials such as concrete ofr cement paste are highly problematic due to its low depth resolution. We propose an averaging method based on the Lindeberg-Levi theorem that improves the final depth resolution.
 • Měření okamžité rychlosti vozidel 

  Schoř, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá měřením okamžité rychlosti vozidel. První část tvoříteoretický rozbor s přehledem měřících zařízení, které se v současnosti používají.Druhá část práce je zaměřena na vytvoření metody měření ...
 • Navádění pomocí kamery 

  Ficek, Dominik
  Práce se zabývá stanovením pozice kamery vzhledem ke stanovenému systému souřadnic. Tento souřadnicový systém je dán polohou definovaných značek v prostoru. Jakožto zpětná vazba pro kontrolu správnosti stanovení pozice je ...
 • Nástroj pro 3D rekonstrukci z dat z více typů senzorů 

  Šolony, Marek
  Realistické 3D modely prostředí jsou užitečné v mnoha oborech, od inspekce přírodních struktur nebo budov, navigace robotů a tvorby map až po filmový průmysl při zaměřování scény nebo pro integraci speciálních efektů. Je ...
 • A Novel Method for Radio Propagation Simulation Based on Automatic 3D Environment Reconstruction 

  He, D.; Liang, G.; Portilla, J.; Riesgo, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  In this paper, a novel method to simulate radio propagation is presented. The method consists of two steps: automatic 3D scenario reconstruction and propagation modeling. For 3D reconstruction, a machine learning algorithm ...
 • Optoelektronické a fotogrammetrické měřicí systémy 

  Stančík, Petr
  Disertace se zabývá analýzou a návrhem optoelektronických a fotogrammetrických měřících systémů. Obsahuje konkrétní návrhy optoelektronických bezdotykových měřičů ploch rovinných objektů, případně plošné projekce 3D objektů ...
 • Rekonstrukce 3D modelu prostředí a lokalizace kamery 

  Vahalík, Tomáš
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí 3D modelu prostředí ze sady fotografií a následnou lokalizací kamery pozorovatele. Popisuje základní principy a techniky využívané pro tvorbu modelů prostředí a také pro následný odhad ...
 • Rekonstrukce 3D modelu ze dvou snímků jedné scény 

  Myška, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem rekonstrukce 3D scény pomocí dvou 2D snímků pořízených nekalibrovanými kamerami. První kapitola je zaměřena na matematickou teorii stojící za tímto procesem. V této kapitole je ...
 • Rekonstrukce 3D modelu ze dvou snímků jedné scény 

  Myška, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem rekonstrukce 3D scény pomocí dvou 2D snímků pořízených nekalibrovanými kamerami. První kapitola je zaměřena na matematickou teorii stojící za tímto procesem. V této kapitole je ...
 • Rekonstrukce 3D scény pomocí pasivního stereopáru kamer 

  Fronc, Leoš
  V bakalářské práci je vytvořen přehled současných metod pro 3D rekonstrukci scény pomocí pasivního stereopáru kamer. V práci jsou popsány a porovnány dva hlavní přístupy - triangulace významných bodů a výpočet disparitní ...
 • Rekonstrukce 3D scény z obrazových dat 

  Ambrož, Ondřej
  V práci jsou popsány již existující systémy rekonstrukce scény a uvedeny teoretické základy nutné při rekonstrukci scény z obrazových dat. Je navržen systém pro rekonstrukci scény z videosekvence, který je dále implementován ...
 • Ruční snímací zařízení 3D objektů 

  Kukučka, Marek
  Cílem této bakálářské práce je implementovat metodu 3D rekonstrukce z dvojic snímků, pořízených pomocí zařízení, které se skládá ze dvou kamer. Byla zvolena metoda stereovize a výsledkem je sparse rekonstrukce snímaného ...