Now showing items 1-7 of 8

 • CNC obrábění součásti hřídel převodovky 

  Konvičný, Denis
  Diplomová práce se zabývá výrobou součásti hřídel převodovky pomocí CNC obráběcího stroje, programováním hřídele v softwarech Tebis 4.0 R8, Sinumerik SinuTrain 7.5 a kontrolou přesnosti výroby za pomoci technologie 3D ...
 • Inovace pružícího mechanismu pro horské kolo 

  Hrubý, Patrik
  Bakalárska práce obsahuje popis, rozbor danej problematiky a inovácii pružiaceho mechanizmu pre horský bicykel, vrátane návrhu geometrie, designu a návrhu výroby na jednotlivých výrobných zariadeniach. Súčasťou práce je ...
 • Jednoválcový motor pro silniční motocykl 

  Čech, Martin
  Diplomová práce pojednává o konstrukci čtyřdobého spalovacího motoru pro silniční motocykl do objemu 250 cm3. Jelikož se jedná o silniční motocykl, je v úvodu nastíněna legislativa ČR pro danou kategorii. Dále jsou formou ...
 • Moje soukromá sbírka – „tetraptych“ 

  Nikitina, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá zvětšením a převedením textury detailů abstraktních maleb v sochařské monochromní reliéfy. Jako podklad pro práci mi posloužila má sbírka 3D skenů detailů abstraktních maleb ze světově známých ...
 • Náhrada části lidských kostí umělými materiály s využitím 3D tisku 

  Svoboda, Štěpán
  Práce je rozdělena na 3 hlavní části. V první části je shrnuta teorie dané problematiky. Zde jsou sjednoceny teoretické informace o různých možnostech jednotlivých přístupů. Výsledkem této části je tedy obecný souhrn ...
 • Síť 

  Pec, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá výtvarným zpracováním topologie 3D sítě. Objekt vychází z autoportrétního 3D scanu a jeho topologie polygonové sítě. Realizace je provedena v ocelové polygonové síti rozvinutého povrchu těla , ...
 • VYUŽITÍ 3D TECHNOLOGIÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 

  Šebánek, Jan
  Cílem této disertační práce je definovat dopad technologie Rapid Prototyping z hlediska tvůrčího potenciálu, které používání této technologie představuje zejména pro sochařství a architekturu. Rapid Prototyping je nadřazeným ...