Now showing items 1-4 of 4

 • 3D simulační toolbox 

  Matyskiewicz, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšiřitelného programovatelného prostředí určeného pro vytváření různých 3D simulací se zaměřením na testování algoritmů a vytváření aplikací z oblasti počítačového vidění a ...
 • Určení technologie lisování plechového dílu 

  Blažek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem geometrie funkčních částí nástroje za účelem eliminace odpružení plechového dílu nepravidelného tvaru. V práci je ukázána jedna z možných cest použití FEM simulace procesu a 3D ...
 • Výpočetní analýza chování aktivní zóny tlakovodního jaderného reaktoru pomocí kódu PARCS 

  Novotný, Filip
  Diplomová práce provádí rešerši projektů pokročilých malých a středních lehkovodních reaktorů a předkládá různé možnosti získání licence k výrobě a provozu. Zpracovává základní teorii pro oblast neutronově-fyzikálních ...
 • Výroba a ostření nástrojů ze slinutých karbidů 

  Prokeš, David
  Bakalářská práce se zabývá popisem výroby rotačních nástrojů ze slinutých karbidů. Slinuté karbidy se jeví jako vhodný nástrojový materiál, který má široké možnosti použití vzhledem k houževnatosti a tvrdosti materiálu a ...