Now showing items 1-2 of 2

  • Plánování pohybu objektu v 3D prostoru 

    Sasýn, Radek
    Tato práce popisuje hledání cest mezi překážkami ve 3D prostoru pomocí pravděpodobnostních algoritmů. Uživatelé si mohou v uživatelském prostředí vytvořit scénu-přidat objekty, definovat startovní objekt, překážky a cílovou ...
  • Plánování pohybu objektu v 3D prostoru 

    Němec, František
    Tato práce se zabývá problémem plánování pohybu objektu ve 3D prostoru. Cílem je vytvořit program, který uživateli umožní vytvořit scénu, ve které bude hledání cesty probíhat, automaticky pak cestu vyhledá a nakonec ji ...