Now showing items 1-6 of 6

 • Automatizovaný návrh a 3D tisk prototypů pro městské inženýrství 

  Krutáková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá automatizovaným návrhem a 3D tiskem prototypů pro městské inženýrství. V první části je obecně definovaný 3D tisk, včetně vývoje a přehledu základních technologií a materiálů. Dále následuje ...
 • Design 3D tiskárny 

  Chrástek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na design stereolitografické 3D tiskárny za použití nových technologií za účelem zvětšení pracovní plochy a snadného a pohodlného ovládání. Největší součástí práce je zaměření na tvarovou a ...
 • Model dolních končetin kráčejícího robota 

  Čermák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit dvounohého kráčejícího robota, jenž bude schopný samostatně kráčet vpřed, bez asistence člověka po předem dané trajektorii. Celé práce obsahuje navržení konstrukce robota, jeho vymodelování, ...
 • Návrh investičního projektu s využitím nástrojů projektového managementu v průmyslové škole 

  Juračková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh investičního projektu pomocí nástrojů projektového managementu. Konkrétně se zabývá návrhem projektu na vybudování 3D učebny na průmyslové škole Sokolská, který bude financován ze ...
 • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

  Čechal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...
 • Využití metod 3D tisku při návrhu konstrukcí leteckých nadzemních návěstidel 

  Búliková, Tereza
  Práce se zabývá využitím 3D metod při návrhu výroby nosné části leteckého nadzemního návěstidla s přihlédnutím ke všem požadavkům uvedených v leteckých předpisech a konstrukčních manuálech. Výběr 3D metody a příslušného ...