Now showing items 1-20 of 32

 • 3D tisk funkčního vzorku pistole 

  Poláček, Tomáš
  Cieľom bakalárskej práce je použitie technológie 3D tlače pri výrobe funkčného konštrukčného celku pištole na gumičky a s tým spojená znalosť práce v 3D modelovacích softwarových produktoch, zvládnutie konštrukčných ...
 • 3D tisk komplexných štruktúr s využitím fotopolymerných materiálov 

  Vozárik, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prípravou akrylátových fotopolymérných živíc pre 3D tlač so zameraním na komplexné štruktúry. Budú zisťované vytvrdzovacie charakteristiky živíc s postupne narastajúcim obsahom oligoméru ...
 • Analýza plastových materiálů vyrobených aditivní technologií 3D tisku 

  Spišák, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá vplyvom farbiacich aditív a nastavením procesných parametrov 3D tlače na mechanické a povrchové vlastnosti vzoriek z materiálu PLA. V práci je charakterizovaný proces výroby filamentu, ako aj ...
 • Aplikace moderních technologií pro návrh výroby kotoučové spojky 

  Varhaníková, Alžbeta
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom kotúčovej spojky a jej následnou realizáciou pomocou technológie 3D tlače. Model kotúčovej spojky a daná práca má slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov stredných odborných škôl. Teoretická ...
 • Experimentální ověření optimálního tvaru nosníku 

  Uríček, Matúš
  Práca sa zaoberá návrhom optimalizovaných tvarov nosníkov, ich následnou výrobou pomocou technológie 3D tlače a experimentálnym overovaním ich vlastností. Sleduje sa spôsob porušenia pri dosiahnutí medznej pevnosti. ...
 • Inteligentní ovládání pohybem ruky 

  Apjar, Martin
  Táto práca sa zaoberá zhotovením zariadenia vhodného na snímanie gest ľudskej ruky, výberom vhodných senzorov, tvorbou obslužného softvéru a návrhom komunikácie. Zariadenie funguje na báze Arduino dosky s mikroprocesorom ...
 • Jaroslavice – sídlo v krajině 

  Galková, Ivana
  Cieľom práce je vytvorenie životaschopného, prosperujúceho regiónu Jaroslavice z hľadiska potravinovej produkcie. Práca sa zaoberá skrátením produkčných väziem, podporou malovýroby a regionálneho trhu. Návrh podrobne ...
 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Mechanické vlastnosti PLA dílů realizovaných 3D tiskem 

  Novosád, Ivan
  3D tlač sa v súčasnosti stáva čoraz dostupnejšou a využívanejšou či už medzi laickou verejnosťou alebo v priemysle. Svoje nezastupiteľné miesto má 3D tlač hlavne pri výrobe prototypov. Preto je dôležité poznať mechanické ...
 • Metody 3D tisku pro slévárenské aplikace 

  Rendek, Andrej
  Bakalárska práca je zameraná na aplikáciu 3D tlače pre zlievarenstvo, konkrétne pre technológiu presného odlievania. V práci sú opísané rozdielne metódy tlače a princípy na ktorých sú založené s podrobnejším popisom ...
 • Návrh 3D modelu ucha kuchyňského hrnce a jeho možná realizace výroby 

  Bezděk, Adam
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a výroba 3D modelu ucha kuchynského hrnca s využitím moderných technológií 3D tlače. Virtuálny model ucha kuchynského hrnca bol vytvorený v parametrickom programe Autodesk Inventor ...
 • Návrh a realizace zařízení pro zjednodušení a urychlení testování systému AWS/TPWS 

  Majchrák, František
  Cieľom práce bol návrh a realizácia zariadenia pre zjednodušenie a urýchlenie testovania vlakového zabezpečovacieho systému AWS/TPWS. Prvá kapitola je venovaná popisu a rozdeleniu vlakových zabezpečovacích systémov. V ...
 • Návrh a výroba dílů podvozku modelu automobilu s využitím 3D FDM tisku 

  Výbohová, Petra
  Objektom skúmania mojej bakalárskej práce je Fused Deposition Modeling metóda 3D tlače. Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť a vyrobiť diely podvozku modelu auta na diaľkové ovládanie. Práca je rozdelená do 5 kapitol. ...
 • Návrh a výroba extruzního stroje pro výrobu tiskové struny. 

  Török, Jozef
  Táto bakalárska práca sa venuje technológii výroby tlačovej struny, ktorá sa využíva pri 3D tlači. Zaoberá sa návrhom konštrukcie, ako aj samotnou výrobou zariadení výrobnej linky na spracovanie plastového granulátu a ...
 • Návrh vibračního generátoru s planžetovým uložením 

  Beňo, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom vibračného generátora s planžetovým uložením. Jej hlavným cieľom je nie len návrh funkčnej konštrukcie, ale aj zaujímavé podanie danej problematiky. Vibračný generátor s planžetovým ...
 • Návrh výroby chytrého stojanu s využitím moderních metod a technologií 

  Buchta, Juraj
  Cieľom bakalárskej práce je návrh, konštrukcia a výroba chytrého stojanu pre laptop Macbook Pro s využitím modernej aditívnej technológie Rapid Prototyping. Návrh je vytvorený pomocou parametrického CAD programu SolidWorks. ...
 • Návrh výroby krytu USB zásuvky pro nabíjení mobilních zařízení ze zdi 

  Nemec, Matej
  Bakalárska práca sa zameriava na výrobu krytu pre USB zásuvku umiestnenú v stene, umožňujúcu nabíjanie mobilných zariadení bez použitia adaptéru. Teoretická časť práce sa zaoberá aditívnou technológiou Rapid Prototyping a ...
 • Píst zážehového motoru pro 3-D tisk 

  Zelko, Lukáš
  Hlavným cieľom práce bol konštrukčný návrh piestu konvenčnou metódou a následne upravený do podoby vhodne pre metódu aditívnej technológie. Okrem vyhotovenia návrhu bola vytvorená termálne-štrukturálna analýza zaťažovacieho ...