Now showing items 1-1 of 1

  • Korekce pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech 

    Jakubíček, Roman
    Tato práce se zabývá pružnou registrací obrazů pro korekci pohybů v 4D hrudních dynamických kontrastních CT datech. Disparitní analýzou založenou na přizpůsobené filtraci je inicializováno deformační pole určující lokální ...