Now showing items 1-20 of 25

 • Budování konkurenceschopnosti firmy 

  Kárová, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie lyžařské školy MARO. Práce vychází ze strategické analýzy podniku (finanční analýza, analýza obecného a oborového okolí firmy, SLEPT a SWOT analýza), na základě které je navržena ...
 • Marketingové aspekty činnosti high-tech firem 

  Palacký, Miloslav
  Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce ...
 • Marketingové aspekty činnosti high-tech firem 

  Palacký, Miloslav
  Cílem diplomové práce je analýza marketingových nástrojů použitých firmou XAX a následně vyhodnotit a navrhnout zvýšení jejich efektivity. Popis strategie společnosti a faktory ovlivňující budou identifikovány. Práce ...
 • Marketingový mix maloobchodu 

  Hon, Marek
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro maloobchodní prodejnu. Zavedení těchto marketingových strategií do podniku. Tento podnik se zabývá prodejem smíšeného zboží, masa, ...
 • Marketingový mix podniku 

  Grůzová, Beata
  Předmětem této bakalářské práce je návrh marketingového mixu podniku. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první teoretické části je definován pojem marketing a marketingový mix. Poznatky z teoretické části budou ...
 • Marketingový mix podniku vinotéka Staré hory 

  Tarčáková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketing a to především na marketingový mix konkrétního podniku. Teoretická část je věnována definici základních pojmů marketingu – marketingového mixu, jeho nástrojů a analýz potřebných ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Polová, Silvie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu na zlepšení marketingového mixu podnikatelského subjektu působícího na trhu služeb. Na základě teoretických poznatků je provedena komplexní analýza marketingového mixu i ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Brychtová, Gabriela Klára
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení a návrhy marketingového mixu české společnosti Labina spol. s r.o. podnikající v oblasti laboratorní a kancelářské techniky. Práce se snaží najít vhodné marketingové nástroje, ...
 • Marketingový mix společnosti PBK BM s.r.o. 

  Bartolšic, Roman
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti PBK s.r.o. podnikající v oblasti kovárenství a slévárenství. Práce se snaží najít vhodné marketingové nástroje, které by společnosti ...
 • Marketingový mix vybraného strojírenského podniku na B2B trhu v Rusku 

  Kozlova, Elena
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix konkrétního podniku působícího v mezinárodním prostředí. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a charakteristiky související ...
 • Návrh komunikačního mixu salonu MIA 

  Jozefová, Silvie
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stávajícího komunikačního mixu salonu MIA a podat návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska s daným problémem související. Další, praktická ...
 • Návrh komunikačního mixu společnosti 

  Sombergová, Markéta
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku spojenou s návrhem komunikačního mixu pro Fitness centrum Kameňák. Obsahuje zhodnocení současného stavu komunikačního mixu společnosti a odhalení problémů, se kterými se ...
 • Návrh marketingového mixu 

  Rašková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení současného marketingového mixu podniku, který prodává potřeby pro zvířata. Návrh vychází z teoretických poznatků a analýzy současné situace podniku, která zahrnuje i průzkum v oblasti ...
 • Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti 

  Mrkvová, Adéla
  Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti“ je analýza stávajícího marketingového mixu a poskytnutí návrhů na sestavení nového. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první z ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Benešová, Eliška
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingový mix Balónového hotelu Radešín. Hotel nabízí služby jako ubytování, stravování, balónové lety a pivnice. Na základě analýz jsou navrhnuty zlepšení v oblasti marketingového mixu.
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Rambousková, Ivona
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix konkrétní společnosti. Teoretická kapitola obsahuje seznámení s marketingovým prostředím a jednotlivými nástroji marketingového mixu. V analytické kapitole je provedena ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Spurný, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu společnosti a návrh marketingového mixu společnosti D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR podnikající v oblasti pojišťovnictví. V mojí práci se chci zaměřit na ...
 • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

  Spurný, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti D.A.S. RECHTSSCHUTZ AG, pobočka pro ČR podnikající v oblasti pojišťovnictví. V mojí práci se chci zaměřit na využití marketingových ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Vošvrdová, Klára
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci Půjčovny šatů Kavalír. V teoretické části jsou vysvětlovány základní pojmy, jako například co je to marketing a marketingová komunikace. V analytické části se ...
 • Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti 

  Vojta, Lukáš
  Bakalářská práce vytváří návrhy na změny v marketingového mixu vybrané společnosti na základě provedených analýz současného marketingového mixu. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická ...