Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Gelnar, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Baťa, a.s. v období let 2005 – 2008. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bavlnka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy MIDUR, s.r.o. v období let 2005 – 2007. Vychází z účetních výkazů firmy ve sledovaném období. V první části je vysvětlena teorie důležitá pro znalost finanční ...
 • Podnikatelský plán pro založení komerčního divadla 

  Pavlík, Vladimír
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského plánu, který ukazuje, jak by mohlo vypadat ekonomicky prosperující komerční divadlo fungující v Brně. Práce je rozdělená na tři části. První část popisuje typologií ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bavlnka, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy Dutch Impuls s.r.o., ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Majlišová, Simona
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru rozvoje firmy Vimar s.r.o. s ohledem na realizaci servisní haly. Přitom byly zhodnoceny všechny relevantní faktory jakými jsou: ekonomické, mimoekonomické, legislativní ...