Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh CNC otočného stolu s kolébkou 

    Tobolka, Ondřej
    Bakalářská práce Návrh CNC otočného stolu s kolébkou si klade za cíl návrh konstrukce zařízení umožňujícího pětiosé obrábění. První část práce je zaměřena na rešerši v oblasti kinematických struktur otočných stolů s kolébkou ...
  • Racionalizace obrábění skříní převodovek 

    Sádlo, Dominik
    Obsahem práce je navržení technologie obrábění s použitím obráběcích center, využívající pět řízených os. Změna plynoucí ze zavedení této technologie je zkoumána na skříni jednostupňové převodovky, která je součástí výrobků ...