Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace obrábění skříní převodovek 

    Sádlo, Dominik
    Obsahem práce je navržení technologie obrábění s použitím obráběcích center, využívající pět řízených os. Změna plynoucí ze zavedení této technologie je zkoumána na skříni jednostupňové převodovky, která je součástí výrobků ...