Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza výkonnosti procesu 

  Vintrlík, Jan
  Předložená diplomová práce s názvem „Analýza výkonnosti procesu“ se zabývá problematikou identifikací příčin zvyšující cenu a snižující jakost produktů, jejich minimalizací, případně úplným odstraněním. Dále se bude zabývat ...
 • Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí 

  Nevřivý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení výroby laboratorních pecí firmy LAC s.r.o. na základě SWOT analýzy. Po provedení podrobného rozboru současného stavu pracoviště je vytvořena standardizace konstrukce ...
 • Logistika materiálového toku výrobního podniku 

  Šromová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na popis a rozbor výrobního a logistického systému firmy PEVEKO, spol. s r.o. Nejprve vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky a zlepšování procesů, v další části popisuje aktuální stav ...
 • Metody Toyota Production System ve výrobě rozvaděčů 

  Němeček, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na metody Toyota Production System, používané ve firmě ABB s.r.o. PPHV Brno – Slatina. V teoretické části jsou popsány jednotlivé druhy plýtvání, metody pro identifikaci plýtvání, a metody, ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Slabyhoudek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá moderními metodami řízení kvality a jejich přínosy pro podniky. Skládá se ze tří částí – první část této práce je zaměřena na obecné informace o metodách řízení kvality. Jsou zde popsány ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Kadilák, Tomáš
  Táto práca je rešeršné spracovanie na tému: Moderné metódy riadenia kvality. V práci sú popísané základné a novšie nástroje riadenia kvality a vzájomné porovnanie ich uplatnenia počas životného cyklu produktu. Z tohto ...
 • Návrh interního zásobování výroby ve společnosti Walter s.r.o. 

  Motyčka, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh interního zásobování výroby ve společnosti Walter s.r.o. Podnětem k návrhu zásobování jsou probíhající změny v rozložení výroby. Teoretická část se zaměřuje na Toyota production system ...
 • Návrh metodiky stanovení výkonových norem na výrobní lince 

  Adamovič, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou výrobnej linky v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. a následným návrhom optimalizácie pomocou metódy MTM. Na úvod máme vymedzené ciele, ktorých sa snažíme dosiahnuť. Nasledujú ...
 • Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Disertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem ...
 • Návrh řízení výroby v rámci LEAN production (Štíhlá výroba) 

  Machala, Miroslav
  Bakalářská práce pojednává o teoretických principech štíhlé výroby a následně o jejím úspěš-ném zavádění do dvou reálných firem a jejich vzájemném porovnání. Na začátku práce je provedena rešerše problematiky, shrnutí ...
 • Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti 

  Alánová, Hana
  Tato práce se zabývá výrobními procesy v jedné ze subdivizí divize fischer systémy pro automobilový průmysl. Procesy jsou zkoumány z hlediska štíhlé výroby a produktů Kaizen. Nejprve je představena skupina podniků, kam ...
 • Návrh uplatnění procesní ergonomie při navyšování produktivity práce 

  Zvolánková, Denisa
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zvýšení produktivity práce na daných výrobních procesech podniku, který se zabývá polygrafickou výrobou. Analyzuje procesy na konkrétním pracovišti a navrhuje možná řešení zjištěných ...
 • Optimalizace materiálových toků na technologickém úseku výrobního procesu montáže 

  Klaška, Vojtěch
  Tato bakalářská práce pojednává o optimalizaci výrobního procesu ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. V první kapitole se práce věnuje rešerši dané problematiky, která je dále využita v praktické části této práce. Druhá ...
 • Optimalizace výrobní linky pomocí metod štíhlé výroby 

  Bartuněk, Martin
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve společnosti CommScope Czech Republic s.r.o. pomocí metod štíhlé výroby. První část práce je zpracována formou rešerše jednotlivých metod. Dále je krátce představena ...
 • Optimalizace výrobního procesu metodami průmyslového inženýrství 

  Schnederle, Petr
  Diplomová práce zpracována v rámci studijního oboru Elektrotechnická výroba a management je zaměřena na optimalizaci a racionalizaci výroby plastů, technologií vakuového tváření plastů za tepla, v konkrétním podniku. ...
 • Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing 

  Řičica, Filip
  Předmětem této bakalářská práce „Optimalizace výrobního procesu s využitím Lean Manufacturing“ je aplikace filozofií ve výrobním procesu. V práci se soustředím na strategii v rámci štíhlé filozofie, a sice systém Kanban. ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti 

  Vrána, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá řízením a organizací výrobního procesu, se zaměřením na neproduktivní činnosti. Obsahuje analýzu současného stavu v podniku Teva Czech Industries s.r.o. (dále TCI) a návrhy na zlepšující ...
 • Optimalizace výrobního procesu za využití metod štíhlé výroby ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. 

  Mauer, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve firmě ADC Czech Republic s.r.o. V první části se diplomová práce věnuje rešeršní studii dané problematiky, která je využitá v praktické části. Druhá kapitola se ...
 • Optimalizace výroby přesných bezešvých trubek 

  Mikula, Samuel
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov bezšvíkových rúr vo výrobnom podniku Železiarne Podbrezová a.s. Práca obsahuje predstavenie firmy a analýzu súčasného stavu výrobných procesov v prevádzkarni ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sedlák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení konkurenčního postavení podniku pomocí optimalizace a reorganizace výroby ve společnosti ACO Industries k.s. Práce se zabývá také podpůrnými nástroji pro reorganizaci a ...