Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace KAIZEN 

  Špavor, Peter
  Diplomová práce se zaobírá problematikou zlepšení pracovního prostředí a zdokonalení všech oblastí organizace. V první části práce jsou prezentovány geneze, postupy, teoretické poznatky, příklady z praxe filozofie Kaizen ...
 • Implementace metody 5S ve výrobním podniku 

  Čechová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá implementací metody 5S v podniku zaměřeném na výrobu a zpracování skelného vlákna. Teoretická část vysvětluje základní principy filozofie Kaizen. V praktické části je navržena a dále implementována ...
 • Návrh na zlepšení procesů ve výrobní firmě metodou 5S 

  Matušková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na návrh projektu zavedení metody 5S do výrobního systému společnosti LAUFEN CZ, s.r.o., ve městě Znojmě. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na stav společnosti. Jedná se o ...
 • Optimalizace výrobního procesu za využití metodiky 5S ve firmě PressMetal-CZ, spol. s r.o. 

  Tvrdý, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu za pomoci metody 5S v nově zakoupeném podniku firmy PressMetal-CZ, spol. s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými poznatky a popisem jednotlivých kroků metody. ...
 • Studie návrhu na zlepšení výrobního procesu 

  Plocek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu, včetně nalezení úzkého místa ve výrobě. V této práci jsou popsány metody a technologie, které společnost využívá při výrobě. Na základě provedené analýzy, bude ...
 • Vizuální management výrobního procesu 

  Moláková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem úprav pracovišť a změnou layoutu výrobní haly vybraného podniku pomocí nástrojů štíhlé výroby. V první části práce je teoreticky popsán výrobní proces, uspořádání pracovišť, štíhlá výroba ...