Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku 

    Fischer, Petr
    Tato práce se zabývá návrhem štíhlé montážní linky ve vybraném podniku, konkrétně Slovácké strojírny, a.s., závod 9 v Zábřehu. V analytické části se bakalářská práce zaměřuje na rozbor současného stavu, přibližuje fungování ...
  • Zavedení systému 5S na pracovišti 

    Halamíček, Matěj
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na formulaci reálné strategie a implementace systému 5S v dílně elektrikářů a zámečníků. Strategie je realizována jako projekt, jež vychází z vnitřní analýzy firmy, stávajícího stavu ...