Now showing items 1-9 of 9

 • Expanze českého výrobce modulových dřevostaveb na intrakomunitární trh 

  Kočařík, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti DOMESTA PLUS s.r.o., která se zabývá výrobou modulových dřevostaveb. Teoretická část práce obsahuje vymezení pojmů souvisejících s intrakomunitárním trhem, podmínkami ...
 • Komunikační mix vybraného podniku 

  Solarová, Anna
  Diplomová práce se zabývá analýzou komunikačního mixu vybrané společnosti. Skládá se z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část specifikuje základní principy marketingu, a to zejména komunikační mix. V ...
 • Návrh na efektivní prodej služeb ve zdravotnictví 

  Sztefková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a následné vyhodnocení současného stavu nově vzniklé společnosti Medicomfort, s.r.o. Na základě zjištěných informací jsou pak vypracovány návrhy ke ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu 

  Nguyen Thuy, Phuong
  Diplomová práce se zabývá založením nového prodejního portfolia jménem ZaseRýže Clothing od firmy ZaseRýže. Teoretická část diplomové práce zahrnuje vymezení pojmů z oblasti strategické analýzy a řízení projektů. Analýza ...
 • Návrh rozvoje společnosti působící v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků 

  Kormaňáková, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti HUDECZEK SERVICE, s. r. o., která působí v oblasti servisu elektrotechnických zařízení průmyslových podniků. Teoretická část práce obsahuje zejména charakteristiky ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti GREEN SPEDITION s.r.o. 

  Gryč, Matěj
  Cílem této práce je evaluace současné situace podniku Green Spedition s.r.o. a formulace podnikatelského záměru dalšího rozvoje. Teoretická východiska tvoří základ pro další zkoumání. Současný stav byl zhodnocen pomocí ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sadílková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému a návrhem jeho změn pro společnost působící v oblasti cementárenského a minerálního průmyslu. Tato společnost vyvíjí a vyrábí zařízení pro odběr, dopravu a ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Buchanec, Adam
  Diplomová práca je zameraná na stratégiu rozvoja rodinného podniku Ing. Ján Buchanec Technik, ktorý je obchodnou spoločnosťou. V prvej časti diplomovej práce sa nachádzajú teoretické poznatky. V druhej časti práce je uvedená ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Trinh, Ngoc Minh
  V této bakalářské práci se budu zabývat výběrem a implementaci informačního systému firmy BODEHO s.r.o. Firma se zaměřuje na prodej oblečení a obuvi. Výsledkem této práce by měl být návrh informačního systému, které by ...