Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ 

    Vlašín, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem čtyř laboratorních úloh s využitím simulačního nástroje OMNeT++ a rozšířením Inet Framework. Témata navržených úloh jsou zaměřena na směrovací protokoly, zajištění kvality síťových služeb, ...