Now showing items 1-11 of 11

 • Grafické rozhraní modelu bezdrátové sítě WLAN pro pravděpodobnostní předpověď provozu 

  Stecík, Július
  Práce se zabývá standardem skupiny IEEE, 802.11e a jeho implementaci QoS do sítí WLAN. Probrané jsou funkce přístupu ke sdílenému médiu DCF, PCF a HCF. Blíže je pak popsána EDCA metoda pro přístup ke sdílenému mediu. Dále ...
 • Implementace kvality služby v bezdrátových sítích 

  Kaman, Štěpán
  Bezdrátové sítě představují v současné době častý přístup připojení stanic do místní sítě či k Internetu. Až do roku 2005 neexistovala ve standardu 802.11 podpora prioritních dat a využití multimediálních služeb je v těchto ...
 • Modelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modeler 

  Šeliga, Michal
  Práce obsahuje stručný přehled struktury bezdrátových lokálních sítí technologie 802.11a/b/g, popis jejich fyzického rozhraní a popis základních možností řazení přístupu ke sdílenému médiu pomocí metod PCF (Point Coordination ...
 • Podpora kvalitativních požadavků služeb v sítích WLAN 

  Mizera, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na bezdrátové sítě WiFi a přenos multimediálních služeb pomocí těchto sítí. Pojednává o spojení služeb telekomunikačních a datových sítí, jejich společném využití pro přenosy dat v reálném čase, ...
 • Realizace zajištění kvality služeb v bezdrátové síti 

  Branč, Martin
  Tato bakalářská práce podává kompletní přehled o bezdrátových sítích 802.11. Popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. Dvě teoretické a dvě praktické. Teoretická část obsahuje ...
 • Standardy 802.11n a 802.11e v bezdrátových sítích 

  Novák, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku standardů bezdrátových sítí. Teoreticky popisuje nejznámější standardy skupiny standardů IEEE 802.11, jejich funkce a chování. Dále práce podrobněji rozebírá nový standard ...
 • VoIP a kvalita služeb 

  Kolmačka, Jan
  Bakalářská práce podává základní informace o řešení problému s kvalitou služeb (Quality of Sercice – QoS) v návaznosti na VoIP telefonii. VoIP technologie a obecně i jiné multimediální aplikace zažívají v posledních letech ...
 • Zajištění kvality služeb IP telefonie v sítích WLAN 

  Slavíček, Tomáš
  Práce pojednává o principech zajištění kvality služeb QoS (Quality of services) v IP sítích. V první části práce jsou popsány požadavky kladené součastnými aplikacemi na datové sítě a objasněny techniky, jimiž lze tyto ...
 • Zajištění kvality služeb QoS v bezdrátových sítích 802.11 

  Kopeček, Tomáš
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o bezdrátových sítích typu 802.11, známých pod označením Wi-Fi. Obsahuje tři hlavní části, z nichž první dvě jsou teoretické poznatky. V první části se práce týká problematiky ...
 • Zajištění QoS v bezdrátových sítích 

  Dvořák, Filip
  Bakalářská práce pojednává o bezdrátových sítích WiFi, popisuje základní standardy a jejich doplňky. Práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickému popisu nejznámějších standardů ...
 • Zajištění QoS v bezdrátových sítích 

  Kolmačka, Jan
  Diplomová práce podává ucelené informace o problematice bezdrátových sítí standardů 802.11 a kvalitě služeb – QoS (Quality of Service). Praktická měření popisují chování multimediálních datových toků v sítích 802.11a/b/g/n. ...