Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nových laboratorních úloh v síťovém simulátoru OMNeT++ 

    Vlašín, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem čtyř laboratorních úloh s využitím simulačního nástroje OMNeT++ a rozšířením Inet Framework. Témata navržených úloh jsou zaměřena na směrovací protokoly, zajištění kvality síťových služeb, ...
  • Optimalizace přístupových sítí pro multimediální služby 

    Slavíček, Tomáš
    Tato práce popisuje problematiku přístupových sítí a jejich existující druhy. Rozebírá jejich parametry významné pro multimediální služby. Zvažuje možnosti využití jednotlivých sítí v daných lokalitách. Uvádí moderní ...