Now showing items 1-9 of 9

 • Algoritmy pro procházení 2D bludiště 

  Chvíla, Lukáš
  Tato práce popisuje způsob automatického nalezení cesty ve 2D bludišti, které je zadáno formou bitmapových mřížek obsazenosti. Problém byl řešen v jazyce C# za pomoci algoritmu přímkové dekompozice, pomoci kterého je ...
 • Grafické animace metod řešení úloh 

  Macek, Jiří
  Pro automatizované řešení problémů výpočetní technikou se používají různé implementace umělé inteligence. Tato práce se zabývá  některými typickými metodami, popisuje jejich vlastnosti, porovnává je a uvádí  možný způsob ...
 • Grafické prostředí pro simulaci robotů 

  Malina, Michal
  Tato práce se zabývá modelováním a simulací chování robotů. Nejprve je vysvětlen přínos takovýchto simulací. Dále pak je popsáno obecné schéma robota. Poté výběr konkrétního prostředí, ve kterém bude robot simulován. Je ...
 • Moderní plánovací algoritmy 

  Binko, Petr
  Tato práce popisuje algoritmy graphplan, satplan a real-time adaptive A*. Na implementaci těchto algoritmů   je otestována jejich funkčnost a předpokládané vlastnosti (real-time výpočet, paralelismus), v netriviálních ...
 • Multi-agentní strategická hra s mravenci 

  Šimetka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou koncepce a vývoje multi-agentní strategické hry hrané v reálném čase. Práce analyzuje teorii těchto her a agentních systémů a výsledky této analýzy následně zohledňuje v koncepci samotné ...
 • Sledování pohybu v MHD 

  Paulovčák, Ján
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou sledovania pohybu užívateľa v mestskej hromadnej doprave a taktiež optimalizáciou trasy a prestupov pri cestovaní. V jej prvej časti autor prezentuje informácie o teórii grafov ...
 • Strategic Game in Multi-Agent System Jason 

  Leško, Matej
  Tato práce se zaobírá problematikou koncepce a vývoje multi-agentní tahové strategické hry. Práce analyzuje teorii těchto her a agentních systémů a výsledky této analýzy následně zohledňuje v návrhu samotné hry. Ta ...
 • Umělá inteligence v moderních počítačových hrách 

  Pavliska, Jiří
  Obsahem této bakalářské práce je návrh umělé inteligence pro moderní počítačovou hru. Snažím se seznámit čtenáře se samotným pojmem umělá inteligence. Uvádím popis prvků a technik používaných při tvorbě chování postav ...
 • Vyhledávání optimální cesty terénem 

  Váňa, Jan
  Simulační systémy využívající prvků umělé inteligence jsou často stavěny před problém, jak vyhledat cestu v terénu pro libovolný objekt řízený počítačem. Tento projekt se zabývá tvorbou modulu začlenitelného do jakékoli ...