Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace Voroného diagramů v plánování dráhy robotu 

  Chaloupka, Luděk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na tématiku plánování dráhy robotu. Stěžejním problémem je pohyb bezrozměrného (tj. bodového) robotu, bez omezení pohybu a ve scéně s nepohyblivými překážkami (též bodovými). Součástí práce ...
 • Generování mapy a hledání cesty v mapě pro strategické hry 

  Karásek, Štěpán
  Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá procedurálním generováním mapy se zaměřením na tvorbu terénu. Nejdříve jsou rozebrány principy generování terénu, použitelné algoritmy a způsoby generování dalších ...
 • Mobilní robotická platforma řízená pomocí PLC 

  Konečný, Michael
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření návrhu konstrukce prototypu mobilní robotické platformy a jeho fyzické zhotovení. Dalším cílem bylo vytvoření řídícího algoritmu a jeho implementace do prototypu. Navíc byla diplomová ...
 • Multiagentní systém pro simulaci a analýzu dopravního provozu 

  Koutný, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním orientovaného grafu pomocí multiagentního systému určeného pro simulaci dopravy. Práce byla vytvořena jako rešeršní studie. Z dané studie bylo poté vytvořeno simulační prostředí ...
 • Pokročilé metody plánování cesty mobilního robotu 

  Maňáková, Lenka
  Tato práce je zaměřená na pokročilé metody plánování cesty mobilního robotu. V teoretické části se zaměřuje na popis vybraných grafových metod, které o jsou specifické tím, že zefektivňují proces hledání nejkratší cesty a ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...
 • Využití distribuovaných a stochastických algoritmů v síti 

  Yarmolskyy, Oleksandr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou distribuovaných a stochastických algoritmů včetně testování jejich konvergence v sítích. V teoretické části jsou výše uvedené algoritmy stručně popsané, včetně jejich dělení, ...