Now showing items 1-6 of 6

 • Detekce částí obličeje v termografickém spektru 

  Šujan, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou detekce obličeje a jeho částí v termografickém spektru. Většina doposud publikované literatury se zabývá problematikou detekce ve viditelném spektru, což z detekce v ...
 • Identifikace obličeje na platformě Android 

  Karhánek, Martin
  Tato práce popisuje možnosti využití identifikace osob podle obličeje na mobilních zařízeních s platformou Android. Čtenáři je přiblížena struktura tohoto systému a způsob vytváření aplikací pro něj. Jsou zde uvedeny některé ...
 • Identifikace osob podle obličeje 

  Ťapuška, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá přehledem nejznámějších metod pro automatické rozpoznávání osob podle jejich tváře. Jsou v ní popsané jejich výhody i nevýhody. Tato práce je zaměřená zejména na holistické metody rozpoznávání ...
 • Příprava a charakterizace šablon pro výrobu nanovláken 

  Lednický, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřená na výrobu šablon oxidu hliníku anodizací čistého hliníku. Teoretická část pojednává o procesu tvorby porézní aluminy a to v podmínkách anodizace a její závislostech na finálních parametrech. ...
 • Rozpoznání obličeje 

  Kopřiva, Adam
  Tato diplomová práce se věnuje metodám pro rozpoznání obličeje. Popisuje metody založené na různém přístupu: znalostní metody, metody založené na rysech tváře, metody založené na modelech a metody založené na vzhledu tváře. ...
 • Vyhledávání osob ve fotografii 

  Svoboda, Pavel
  Základem rozpoznávání lidí ve fotografii je obecně počítačové vidění, které poskytuje metody a algoritmy pro samotnou implementaci. Některé z nich popisuje právě tato práce. Celý proces rozpoznávání lidí je zpracován do ...