Now showing items 1-20 of 29

 • Eliminace úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení 

  Horníková, Daniela
  Diplomová práce se zabývá eliminací úzkých míst ve výrobě elektrických zařízení se zaměřením zejména na výrobní linku. Analyzuje současnou situaci a za použití mapování hodnotového toku pro vybraný produkt identifikuje ...
 • Logistická koncepce se zaměřením na výrobní linku 

  Jurásková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistické koncepce ve vybraném podniku. V práci se nejprve zaměřuji na logistickou koncepci celého podniku a poté analyzuji současný materiálový stav dané výrobní linky. Na ...
 • Logistika nákupu a řízení zásob 

  Machová, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá činnosťou útvaru zásobovania vo výrobnom podniku. V teoretickej časti sú charakterizované základné pojmy týkajúce sa predovšetkým zásob. V analytickej časti sa práca zameriava na analýzu procesu ...
 • Návrh implementace vratných obalů u vybraných dodavatelů ve zvolené společnosti 

  Ivančic, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu portfolia dodavatelů ve společnosti IFE - CR, a.s. dle zvolených metod za účelem výběru vhodných kandidátů pro zavedení vratných obalů. Mimo jiné jsou identifikovány materiály, které ...
 • Návrh logistické koncepce vybraného výrobního úseku 

  Mihalec, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh logistickej koncepcie vybraného výrobného úseku vo výrobnom podniku s využitím logistickej metódy práve včas. V analytickej časti je analyzovaná súčasná situácia v oblasti riadenia ...
 • Návrh na zlepšení systému řízení zásob 

  Němečková, Martina
  Předmětem této diplomové práce je návrh nového systému řízení zásob, který byl v konkrétní společnosti shledán jako jeden z největších nedostatků, se kterými se podnik momentálně potýká. V první části jsou vymezena teoretická ...
 • Návrh strategie řízení nákupu v nadnárodních společnostech 

  Macháček, Jiří
  V této diplomové práci je popsán a analyzován proces strategie řízení nákupu v nadnárodních společnostech. S pomocí teoretických poznatků z literatury a dle analýzy současného stavu strategie řízení nákupu v nadnárodní ...
 • Návrh strategie zásobování pomocí ABC/XYZ analýzy 

  Mahdalová, Eva
  Bakalářská práce se věnuje problematice řízení zásob. Pomocí ABC, XYZ a ABC/XYZ analýzy budou materiálové položky rozděleny do devíti kategorií na základě jejich vlastností jako je důležitost a kolísavost spotřeby. Pro ...
 • Rozvoj obchodních aktivit nákupního oddělení společnosti 

  Žáček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Kili s.r.o. Úvodní část práce je zaměřena na analýzu současného stavu firmy a jejího okolí. Výstupem bakalářské práce je návrhová část, která firmě doporučí ...
 • Řízení materiálu a zásob ve stavebním podniku 

  Kladivová, Tereza
  Práce se zabývá řízením materiálu a zásob ve stavebním podniku. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zpracována pomocí rešerší odborných publikací a norem. Přibližuje poznatky z oblasti nákupu, ...
 • Řízení nákupu a zásob 

  Bartošková, Sylvie
  Předmětem této diplomové práce je na základě tržních analýz vypracovat strategii zefektivnění řízení zásob pro oblast kusové výroby a prosadit význam marketingového nákupního procesu v podniku KLM. V rámci práce je zpracována ...
 • Řízení zásob v obchodním podniku 

  Smutný, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení řízení zásob, skladového hospodářství a logistiky zásobování. V první části vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky, zásob a skladování. Další část popisuje aktuální ...
 • Studie efektivnosti řízení zásob 

  Martináková, Jana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na studii řízení zásob ve výrobním podniku. V teoretické části práce jsou definována teoretická východiska práce zahrnující klasifikaci zásob, definici nákupu, skladování a řízení výroby. ...
 • Studie logistických služeb v obchodě 

  Zahradníčková, Iva
  Diplomová práce se zabývá studií logistických služeb ve společnosti Sika CZ s.r.o. Vzhledem k tomu, že hlavní náplní činnosti této společnosti je obchod, využívá logistiku jako jeden z podstatných nástrojů k docílení ...
 • Studie logistiky zásobování se zaměřením na logistické náklady 

  Mihalec, Peter
  Táto bakalárska práca je zameraná na skladovanie a logistické riadenie nevratného obalového materiálu vo výrobnom podniku. V analýze analyzuje súčasný stav nevratného obalového materiálu v podniku , jeho skladovanie a ...
 • Studie obalového hospodářství v podnikatelských subjektech 

  Al Sharua, Adéla
  Bakalářská práce se věnuje studii a analýze současného obalového hospodářství ve sklářské firmě KAVALIERGLASS, a. s. v Sázavě. Práci tvoří tři části, přičemž první část se zaobírá teoretickými poznatky z oblasti logistiky, ...
 • Studie optimalizace procesu zásobování podniku 

  Kjeronský, Michal
  Předmětem této diplomové práce je problematika controllingu zásob v podniku Siemens Elektromotory s.r.o., závod Frenštát pod Radhoštěm. V teoretické části se práce zabývá výchozími pojmy jako je controlling, dále významem ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Kubíček, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vybraných činností výroby ve firmě DH DEKOR Spol. s r.o., který se zabývá výrobou impregnovaného papíru a laminovaných desek. Na základě analýzy procesů ve skladech a výrobě ...
 • Studie řízení služeb v obchodní organizaci 

  Bábek, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na řízení služeb v obchodní organizaci. Teoretická část je věnována skladování a zásobám s ohledem na obslužnost zákazníků. V praktické části je analyzován současný stav zásob, činnost dodavatelů ...
 • Studie řízení zásob 

  Měcháčková, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na studii řízení zásob. Prostřednictvím analýzy ABC a analýzy XYZ, se zásoby v podniku roztřídí do jednotlivých skupin, které mají různý způsob řízení tak, aby se předcházelo problémům, kterými ...