Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů 

  Karamnova, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou logistické koncepce se zaměřením na řízení zásob dílů ve společnosti IMI Precision Engineering. První část obsahuje teoretické podklady a analýzu současného stavu řízení zásob, ...
 • Projekt materiálových toků ve vybraných výrobních provozech 

  Ťopková, Dana
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou materiálového toku vybrané výrobní oblasti ve zkoumané společnosti. Diplomová práce definuje slabiny současného stavu řízení zásob a vytváří návrh na co nejefektivnější řízení ...
 • Řízení obalového hospodářství v podniku 

  Šimčíková, Markéta
  Diplomová práce se věnuje problematice řízení v oblasti obalového hospodářství. V první části vysvětluje obecné pojmy týkající se logistiky, zásob a obalového hospodářství. Za pomocí metod využívaných v logistice bude ...
 • Studie řízení zásob s využitím insourcingu 

  Ťopková, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu insourcingu na dosavadní řízení zásob ve společnosti IMI Precision Engineering. V první části jsou detailně zpracována teoretická východiska dané problematiky, následně ...