Now showing items 1-20 of 37

 • Automobily osmdesátých a devadesátých let 

  Holuša, David
  Tato bakalářská práce popisuje události, které vedly k rozvoji automobilového průmyslu v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, dále se zaměřuje na situaci v průmyslu na jednotlivých kontinentech a na ...
 • Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech 

  Ševčík, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o bezpečnostních a komfortních systémech v motorových vozidlech. Je zaměřena na bezpečnostní systémy, jako jsou bezpečnostní pásy a jejich předpínače, airbagy a jejich rozdělení a na řídící ...
 • Brzdové systémy těžkých užitkových vozidel 

  Andrle, David
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit ucelený přehled v oblasti brzdových systémů nákladních vozidel. Práce je rozdělena do šesti základních částí. První část se zabývá stručnou historií vzniku brzd. Druhá část je zaměřena ...
 • Design megafonu 

  Klas, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá designom megafónu. Cieľom bolo navrhnúť megafón, vyznačujúci sa atraktívnym, súčasným designom reflektujúcim dynamický charakter prístroja, ktorý však neprekračuje hranice účelnosti. Najdôležitejšími ...
 • Detekce brzdných stop pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS) a spektrometrie laserem indukované fluorescence (LIBS + LIFS) 

  Prochazka, David
  Předmětem této práce je ověření potenciálu analytické metody Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) pro detekci vizuálně nezřetelných brzdných stop. Tyto stopy jsou detekovány na základě odlišnosti chemického složení ...
 • Diagnostika pasivních a aktivních bezpečnostních prvků vozidel 

  Slíž, Martin
  Tato práce se zabývá rozdělením a popisem bezpečnostních prvků vozidel. Postupné uvedení do problematiky bezpečnosti posádky vozu, od jednoduchých až po velmi složité bezpečnostní systémy. První část této práce pojednává ...
 • Elektronické stabilizační systémy osobních automobilů 

  Musil, Jan
  V této bakalářské práci jsou popsány základní elektronické systémy stabilizace. Tyto systémy slouží především k aktivní bezpečnosti v provozu, ale také k jízdnímu pohodlí posádky. Hlavní část práce je zaměřena na systémy ...
 • ESP - bezpečná jízda 

  Kout, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  ESP je elektronický systém zajišťující stabilitu jízdní dynamiky motorového vozidla. Je součástí komplexního programu firmy Bosch pod názvem CAPS - combined active and pasive safety.
 • Experimentální porovnání recyklovaného a nerecyklovaného filamentu z ABS plastu 

  Grygar, Filip
  V průběhu 3D tisku vzniká plastový odpad, který by mohl být recyklován. Jedním z nejpoužívanějších materiálů je ABS, jehož recyklaci se věnuje tato práce. Při recyklaci ABS dochází k velmi výraznému zhoršení mechanických ...
 • Kompozitní tisk pro 3D FDM tiskárnu 

  Műller, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku založené na metodě FDM. Tato varianta je zaměřená na možnosti tisku pomocí dvou extruderů, tak aby bylo možné tisknout kompozitní díly. Jsou zde blíže popsány ...
 • Měření charakteristik podvozku vozidla během jízdy 

  Huf, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá systémy a postupy pro měření charakteristik podvozku vozidla během jízdy, dále také názorně dokazuje užitečnost měření v inženýrské praxi. Nejprve je rozebrán podvozek vozidla, následují ...
 • Modelování a analýza vlivu ABS na chování vozidla 

  Holec, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá brzdovým systémom ABS a jeho vplyvom na brzdnú dráhu vozidla. Práca obsahuje návrh, popis vývoja a testovanie simulačného modelu vo verifikačnom prostredí UPPAAL. Výsledný model je systémom ...
 • Návrh a výroba dílů podvozku modelu automobilu s využitím 3D FDM tisku 

  Výbohová, Petra
  Objektom skúmania mojej bakalárskej práce je Fused Deposition Modeling metóda 3D tlače. Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť a vyrobiť diely podvozku modelu auta na diaľkové ovládanie. Práca je rozdelená do 5 kapitol. ...
 • Návrh dynamických modelů pro řízení trakce experimentálního vozidla 

  Jasanský, Michal
  Diplomová práce se zabývá modelováním kinematiky a dynamiky experimentálního vozidla se všemi hnanými a natáčecími koly s následným návrhem systému jízdní stability ABS/ASR pro řízení trakce. V práci je vytvořeno několik ...
 • Návrh řídícího systému motocyklu k potlačení jezdeckých chyb vedoucích k nehodám 

  Přibyl, Tomáš
  Práce řeší obecný návrh systému automatického řízení výkonu motoru a brzdného účinku motocyklu tak, aby nedocházelo ke zbytečným nebezpečným situacím a ke zlepšení jízdních vlastností a k potlačení příčin vzniku nehody ...
 • Povrchová úprava ABS součástí po 3D FDM tisku 

  Světlík, David
  Diplomová práce se zabývá povrchovou úpravou plastových součástí vyrobených pomocí FDM technologie a návrhem technologického zařízení pro povrchovou úpravu. V práci jsou popsány základy FDM tisku, v závislosti na provedených ...
 • Povrchové úpravy plastových dílů 

  Nguyen, Manh Thanh
  Tématem této bakalářské práce jsou povrchové úpravy plastových dílů vyráběných pomocí technologie FDM. Součásti práce je experimentální část, jejímž cílem je otestovat různé možnosti úprav povrchů leptáním acetonovými ...
 • Povrchové změny v závislosti na parametrech FDM tisku 

  Čada, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou modifikované RepRap 3D tiskárny Rebel II, která pracuje na principu Fused Deposition Modeling technologie a výběrem vhodných kritérií pro tisk. Hlavní zaměření je na teplotu tištěného ...
 • Rozšíření 3D tiskárny o výměnu tiskových hlav 

  Pavlík, Martin
  Práce se zabývá konstrukčním řešením systému výměny tiskových hlav na 3D tiskárně. Důraz u konstrukce je kladen na co možná největší počet vytisknutelných dílů, aby byla zachována koncepce tiskáren typu RepRap. Systém má ...
 • Řízení jízdní stability experimentálního vozidla se čtyřmi hnanými i řízenými koly 

  Brablc, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmů řízení trakce a sestavením, pro tento návrh určeného, dynamického modelu 4WS vozidla. Je zde navrženo několik regulačních struktur, jejichž regulátory jsou navrženy pomocí různých ...