Now showing items 1-9 of 9

 • Akcelerovaný firewall s DPDK 

  Holubář, Jiří
  V dnešní době, kdy téměř každý využívá Internet, je třeba zajistit také zabezpečení provozu na sítích. K tomuto napomáhá firewall. Na některých linkách je ovšem vyžadována vyšší propustnost než na jiných. Tato práce zkoumá ...
 • Analýza rizik jako distribuovaný inteligentní systém 

  Orgoň, Vojtěch
  Tento text pojednává o použití multiagentového systému v analýze rizik. Po vysvětlení pojmů analýza rizik a multiagentový systém práce pojednává o návrhu a implementaci takového systému. Snahou je určit, zda a za jakých ...
 • Měření vlivu provozu v ISM pásmech na kvalitu Bluetooth přenosů 

  Tsevelnyam, Amgalanbayar
  Bakalářská práce se zabývá bezdrátovou technologií Bluetooth, přenosem dat pomocí této technologie a propustností dat dvou režimů protokolu L2CAP. Výstupem práce je program, který dokáže realizovat přenos dat pomocí protokolu ...
 • Návrh zabezpečeného síťového modelu 

  Kis, Matej
  Cieľom práce bolo navrhnúť zabezpečenú sieť s popisom zabezpečenia na vrstvách ISO/OSI modelu. Popis protokolov, ktoré je možné využiť k dosiahnutiu požadovanej bezpečnosti sieťovej infraštruktúry. V teoretickej časti bola ...
 • Rozšířená práva uživatelů systému Dokuwiki 

  Macháč, Ondřej
  Tato bakalářská práce má za úkol seznámit nás s wiki systémy, především pak DokuWiki. Zabývá se historií,právními aspekty a možností tvorby zásuvných modulu. Ty jsou také hlavní částí. V prvním případe je navrhnut jednoduchý ...
 • Rozšíření simulátoru OMNeT++ o filtrovací pravidla ACL 

  Suchomel, Tomáš
  V bakalářské práci se zabýváme diskrétní simulací sítě v simulačním nástroji OMNeT++. Prozkoumáváme možnosti efektivní reprezentace a vyhodnocování ACL pomocí pokročilých struktur na bázi intervalových rozhodovacích diagramů. ...
 • Řízení přístupu ve webových aplikacích 

  Pešek, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou řízení přístupu ve webových aplikacích a využívanými metodami autentizace a autorizace. Popisuje proces návrhu a implementace komponenty pro řízení přístupu ve webových aplikacích vyvíjených ...
 • Statická analýza počítačových sítí 

  Hozza, Tomáš
  Některé problémy v konfiguracích síťových zařízení jsou těžko identifikovatelné. Důležitou částí mnoha konfigurací jsou přístupové seznamy, ve kterých konflikty mezi pravidly mohou způsobit mezery v bezpečnostní politice ...
 • Zpracování paketů pomocí knihovny DPDK 

  Procházka, Aleš
  Tato diplomová práce se věnuje filtrování a přeposílání paketů ve vysokorychlostních sítích. Nejdříve je představen framework DPDK, který je využíván pro rychlé zpracování paketů. Dále je popsán návrh aplikace pro ...