Now showing items 1-5 of 5

 • Problematika zvyšování podílu R - materiálu v asfaltových směsích 

  Urbanec, Luboš
  Předmětem této diplomové práce je problematika asfaltových směsí se zvyšujícím se podílem R-materiálu. V teoretické části práce jsou definovány pojmy recyklace a R-materiál a popsány druhy recyklace. Praktická část se ...
 • Testovací implementace protokolu ACP 

  Ležák, Petr
  Diplomová práce obecně pojednává o metodách řízení přístupu, jednotlivých jeho modulech a konkrétně pak o autentizaci žadatelů. Jsou zde uvedeny metody autentizace využitelné v testovací implementaci protokolu ACP. Dále ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Novák, Andrej
  Bakalárska práca sa zameriava na protokol pre kryptografické systémy v platobných systémoch vyvinutý na ÚTKO. V práci je zhrnutý momentálny stav vývoja v oblasti systému pre platbu medzi dvoma zariadeniami a v práci bude ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Kunc, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na protokol pro kryptografické systémy v platebních systémech vyvinutých na ÚTKO. V práci jsou zahrnuty analýzy nyní používaných protokolů pro elektronické platební systémy. Práce popisuje ...
 • Užití protokolu ACP pro platební systémy 

  Kunc, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na protokol pro kryptografické systémy v platebních systémech vyvinutých na ÚTKO. V práci jsou zahrnuty analýzy nyní používaných protokolů pro elektronické platební systémy. Práce popisuje ...