Now showing items 1-2 of 2

  • Lock-in zesilovač 

    Pivnička, Martin
    Práce se zabývá problematikou koherentní demodulace pomocí Lock-in zesilovačů. První část je zaměřena na teoretický rozbor této problematiky. V druhé - praktické části je popsán návrh, konstrukce a měření vlastností ...
  • Návrh měřicího obvodu senzoru plynů pro měření velmi nízkého limitu detekce 

    Zwiener, Jan
    Práce se zabývá různými druhy rušení, které ovlivňují měření. Pomocí speciálního zařízení, nazývaného lock-in zesilovač, se tyto rušivé signály dokážou vyrušit, aby bylo možné měřit požadovaný signál, který je hluboce pod ...