Now showing items 1-8 of 8

 • Článkové roboty 

  Vidlák, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce článkového robota a provedení simulace jeho pohybů. Diplomová práce je rozdělená na čtyři hlavní části. V první části jsou stručně vysvětleny základní informace o průmyslových ...
 • Modelování mechatronické soustavy s poddajnými členy 

  Kšica, Filip
  Tato práce se zabývá simulačním modelováním mechatronické soustavy s poddajnými tělesy v prostředí ADAMS a Matlab/Simulink. První část práce je věnována souhrnu dostupných metod modelování mechatronické soustavy s poddajnými ...
 • Namáhání ojnice v multi-body systému 

  Malinský, Marek
  Diplomová práce se zabývá vytvořením metodiky pro výpočet namáhání ojnice spalovacího motoru v MBS softwaru. Samotná práce je rozdělena do několik etap, a to krátké rešerše soudobých ojnic, modelování ojnice za využití ...
 • Návrh koncepce vibro-izolační mechatronické soustavy 

  Fargač, Michal
  Tato práce se v teoretické studii zabývá dostupnými možnostmi, jak lze zabránit průchodu vibrací na přesné mechatronické soustavy skrz konstrukci, na které jsou uloženy. Praktická část sestává z navržení konceptu vibro-izolační ...
 • Simulační modelování mechatronické soustavy manipulátoru v ADAMS 

  Foriška, Aleš
  Táto práca sa zaoberá simulačným modelovaním mechatronickej sústavy manipulátora v ADAMS Začiatok práce je venovaný teoretickej štúdii počítačového modelovania elektromechanických systémov a mechatronickému prístupu ...
 • Simulační modelování vřeten obráběcích strojů 

  Burian, Radek
  Cílem mé práce bylo analyticky navrhnout vřeteno soustruhu a provést simulace, kterými ověříme, zda vřeteno bylo navrženo správně. Po výpočtech a vymodelování celé sestavy jsem začal provádět jednotlivé simulace v programu ...
 • Úprava sériově vyráběného spalovacího motoru na motor pro závodní použití 

  Závodný, Tomáš
  Tato bakalářská práce rozebírá úpravu motoru pro závodní použití do autokrosu. První část práce je pojata jako rešeršní a je zaměřená na to proč byl tento motor upravován a dále jaké úpravy byly provedeny. Další část se ...
 • Vliv aerodynamických sil na jízdní komfort vozidla a polohu karoserie 

  Telecký, Vojtěch
  Tato práce se zabývá působením aerodynamických sil a jejími vlivy na polohu karoserie a jízdní komfort vozidla. Simulace byla provedena v počítačovém programu ADAMS (MSC Software TM).