Now showing items 1-20 of 23

 • Algoritmy pro řízení elektrických motorů 

  Lyko, Antonín
  Tato práce popisuje strukturu a základní prvky softwarové architektury Autosar. Dále jsou představeny možnosti generování konfiguračních kódu jak pro ovladače MC-ISAR tak pro hardwarové moduly procesoru AURIX TriCore TC277 ...
 • Aplikace mikrofonního pole 

  Toman, Vít
  Diplomová práce se zabývá popisem problematiky snímání zvukových signálů v prostoru pomocí mikrofonního pole. Na základě popisu vybrané koncepce mikrofonního pole je charakterizována základní metoda beamformingu (Delay and ...
 • Audio A/D a D/A převodník pro laboratorní výuku 

  Raszka, Dan
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního přípravku pro demonstraci vlivu vzorkovací frekvence a kvantizace na chyby převodníku. Součástí této práce je výběr vhodného A/D a D/A převodníku spolu s řídícím procesorem. Dále ...
 • Experimenty s technologií Light Weight Mesh 

  Nováček, Richard
  Semestrální práce se zabývá novou technologii Lightweight Mesh a její implementaci na jednu laboratorní úlohu do předmětu Bezdrátové senzorové sítě a vytvoření patřičné dokumentace, která bude sloužit jako podklad studentům. ...
 • Hlukoměr pro embedded systémy 

  Stejskal, Tomáš
  Cílem této práce je návrh a implementace hlukoměru pro emdedded systémy. Je vytvořeno hlukoměrové čidlo. Toto čidlo obsahuje mikrofon, mikrofonní předzesilovač a ADC převodník. Čidlo je připojeno k vývojovému kitu STM32F4 ...
 • Indikátor obsahu feromagnetických fází 

  Krupa, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem přenosného dotykového měřiče, určeného k měření obsahu feromagnetických fází v neferomagnetických ocelích. První část popisuje princip snímače použitého v indikátoru. Následně je uveden přehled ...
 • Komunikační souprava pro optické bezkabelové spoje 

  Kapuš, Martin
  Táto diplomová práca je o komunikačnom module pre optické bezdrátové siete. Tento modul sníma data z RS232 a dvoch analógových vstupov a posiela ich cez internet na vzdialený počítač. Ďalej umožňuje prenos zvuku medzi ...
 • Laboratorní impulsní zdroj řízený procesorem 

  Chytil, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem impulzního laboratorního zdroje řízeného mikroprocesorem. Je složena ze třech modulů: řídící jednotky a dvojice stejných výkonových modulů. Každý z modulů je řízen mikrokontrolérem PIC řady 18. ...
 • Laboratorní mikrokontrolérový systém FEKTis 

  Koleček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací laboratorního mikrokontrolérového systému, postaveného na architektuře ARM, pro účely výuky programování. Tento systém umožní uživateli práci s vnitřními i vnějšími periferiemi ...
 • Laboratorní zdroj s digitálním řízením 

  Stupka, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zdroje s digitálním řízením. Zdroj je složen z řídící části, která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými moduly, a z výkonové části, která do sebe integruje spínaný a lineární ...
 • Návrh a realizace Sigma-Delta modulátoru v technice SC 

  Valehrach, Ondřej
  Postup návrhu Sigma-Delta modulátoru je představen. Vhodné řešení zlepšení parametrů původního Sigma-Delta A/D převodníku, které vyhovuje zvýšeným požadavkům kladeným na rozlišení 16 bitů a šířku zpracovávaného pásma 20- ...
 • Platforma pro ladění spínaných zdrojů 

  Zatloukal, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem platformy, návrhem jejich výměnných modulů a obvodů pro jejich měření. Kompletní zařízení by mělo sloužit pro rychlejší návrh a ladění spínaných zdrojů. V práci jsou rozebrány základní ...
 • Řídicí jednotka pro robotický vysavač 

  Matějů, Jan
  Předkládaná práce se zabývá v úvodní části zpracováním rešerše na téma robotické vysávání a zhodnocení výrobků v této rešerši. Hlavním zaměřením práce je návrh veškeré potřebné řídicí elektroniky a návrh desky plošných ...
 • Řídící jednotka pro DSP zpracování a distribuci zvukového signálu pro externí aktivní reproduktory 

  Šerík, Martin
  Práca sa zaoberá rozborom problematiky číslicového spracovania signálu a návrhom riadiacej jednotky pre spracovanie a distribúciu zvukového signálu pre externé reproduktory. Je v nej popísaný spôsob funkcie delta-sigma AD ...
 • Signálový a datový logger 

  Borsányi, Tamás
  Cieľom tohto projektu je navrhnúť signálový a dátový logger, ktorý dokáže zachytávať analógové aj digitálne signály, s veľmi dlhou dobou záznamu. Prístroj podporuje viackanálové komplexné spúšťacie podmienky, real-time ...
 • Static and Dynamic Nonlinearity of A/D Converters 

  Halamek, J.; Viscor, I.; Kasal, M.; Villa, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005-04)
  The dynamic range of broadband digital system is mostly limited by harmonics and spurious arising from ADC nonlinearity. The nonlinearity may be described in several ways. The distinction between static and dynamic ...
 • Užití programovatelných hradlových polí v systémech průmyslové automatizace 

  Nouman, Ziad
  Tato disertační práce se zabývá využitím programovatelných hradlových polí (FPGA) v diagnostice měničů, využívajících spínaných IGBT tranzistorů. Je zaměřena na budiče těchto výkonových tranzistorů a jejich struktury. ...
 • Vysokorychlostní akviziční systém 

  Svoboda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh vysokorychlostního akvizičního systému za použití obvodu FPGA a vysokorychlostního A/D převodníku s moderním rozhraním JESD204B. Vzhledem k požadované rychlosti vzorkování naráží ...
 • Zařízení pro měření tloušťky pásů plechu 

  Vitoslavský, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem programového vybavení schopného obsluhovat jednotlivé komponenty měřícího zařízení a seznámení s těmito komponenty. Těmito komponenty jsou A/D převodník AD7175-2, D/A převodník DAC8563 a LCD ...
 • Zařízení pro zaznamenávání proudové spotřeby LPWA senzorů 

  Mikulášek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestrojením měřícího zařízení pro měření a~záznam odběru proudu senzorů technologií LPWAN (Low Power Wire Area Network). V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty vybrané ...