Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro trénink jedinců s poruchami kognitivních funkcí 

    Pawlus, Jan
    Tato práce se soustředí na objevování nových možností terapie, tréninku či diagnostiky jedinců, kteří mají určitý problém s kognitivními funkcemi - reakce, poruchy pozornosti či paměti. To může pokrývat značnou část lidí ...