Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství 

  Brychta, Jan
  Tato práce má několik cílů. Jedním z nich je seznámit s problematikou genového inženýrství, zejména pak s fragmentací DNA, makromolekulou DNA, metodami pro purifikaci a separaci nukleových kyselin, enzymy používanými ...
 • Databáze SkillMatrix 

  Vorel, Roman
  Tato diplomová práce pojednává o vytvoření databázového informačního systému k doškolování zaměstnanců a výpočtu bonusů a jeho napojení na stávající personální systémy v prostředí společnosti Honeywell. V projektu je ...
 • Reportingové služby software pro telemarketingová centra 

  Sušil, Martin
  Tato práce se zabývá rozšířením dříve implementovaného systému pro podporu práce telemarketingového centra. Stávající projekt byl rozšířen o prvky umožňující vytváření uživatelsky definovaných reportů. Pro serverovou část ...
 • Vícevrstvé aplikace v prostředí .NET 

  Palkech, Marek
  Práce popisuje návrhový vzor Model-View-Controller. Soustřeďuje se především na popis principu a funkčnosti jednotlivých vrstev architektury. Pojednává také o příčinách vzniku třívrstvé architektury, výhodách, které tenhle ...
 • Využití PDA pro distribuci informací v rámci uzavřených sítí 

  Maslaňák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací klient - server aplikace. Klientská část aplikace je tvořena pomoci Compact .NET Frameworku a běží na mobilním zařízení (PDA) . Serverová část je psána v .NET Frameworku ...