Now showing items 1-1 of 1

  • Model komory reaktoru pro mikrovlnný ohřev 

    Kříž, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem vysokofrekvenční komory, která slouží pro vysoušení emulze složené z oleje a vody, kde obsah vody je nad 30% objemu emulze. Vysokofrekvenční komora pracuje na kmitočtu 2,45GHz. Byl sestaven ...