Now showing items 1-3 of 3

 • Multi-criteria Decision Making in Urban Planning 

  Kilnarová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Článek se zabývá využitím multikriteriálního rozhodování v urbanistické praxi, jako vhodných metod pro výběr z více variant možného rozvoje měst. Jednotlivé metody jsou popisovány ve vztahu k tématu disertační práce, která ...
 • A Multi-Criteria Decision Support Concept for Selecting the Optimal Contractor 

  Marović, Ivan; Peric, Monika; Hanák, Tomáš (MDPI, 2021-02-12)
  A way to minimize uncertainty and achieve the best possible project performance in construction project management can be achieved during the procurement process, which involves selecting an optimal contractor according ...
 • Procesy pro podporu rozhodování 

  Križan, Viliam
  Táto práca sa zaoberá procesmi pre podporu rozhodovania. Z tejto oblasti sú v práci prezentované analytické procesy vyvinuté pánom prof. Thomasom L. Saatym. Konkrétne sa jedná o analytický hierarchický proces (AHP) a ...