Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizační úlohy v programu AIMMS 

    Kůdela, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím programu AIMMS při řešení a sestavování optimalizačních modelů. Po teoretickém zavedení různých typů optimalizačních úloh následuje ukázka sestavení modelu u konkrétního problému a ...
  • Stochastická optimalizace v programu AIMMS 

    Kůdela, Jakub
    Tato diplomová práce uvádí základní poznatky matematického a především stochastického programování. Navíc se zabývá použitím softwaru AIMMS při vytváření a řešení optimalizačních problémů. Naším hlavním cílem je naprogramovat ...