Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronický docházkový sešit 

    Nezval, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá rozborem dostupných identifikačních čipů a návrhem docházkového sešitu, který tyto čipy bude využívat a ukládat měřené informace do souboru na paměťovou kartu. Jeden z úkolů je porovnání ...
  • Měřicí funkce spektrálního analyzátoru N1996A-503 

    Šoukal, David
    Tématem této diplomové práce je seznámení čtenáře se spektrálním analyzátorem Agilent CSA N1996A. V práci jsou podrobně vysvětleny měřící funkce tohoto přístroje, uvedeny jeho technické parametry a popsány jeho ovládací ...