Now showing items 1-2 of 2

  • Technika inteligentních školních budov 

    Drábková, Helena
    Práce se stručně zabývá vývojem regulací spotřeb energií v budovách a zaměřuje se na inteligentní systémy budov a jejich možných aplikaci ve školách. Stručně proto charakterizuje regulaci vytápění, větrání, klimatizace a ...
  • Webové služby jako realizace architektury orientované na služby 

    Jiráček, Pavel
    Tématem diplomové práce je architektura orientovaná na služby (SOA). Zprostředkovává celkový přehled webových služeb jako realizace SOA. Práce zmiňuje, co je připraveno a co schází k naplnění základních principů SOA. ...