Now showing items 1-2 of 2

  • Inovace automatického systému ANPR 

    Alsop, Oliver
    Tato semestrální práce se zabývá problematikou automatických systémů sloužících k rozpoznávání poznávacích značek, jejich účelem, hardwarovými a softwarovými funkcemi a procesem nastavování správně fungujícího systému ...
  • Rozpoznávání registračních značek vozidel 

    Martinský, Ondrej
    Práce se zabývá možnostmi využití teoretických poznatků z oblasti umělé inteligence, strojového vidění a neuronových sítí pri konstrukci systémů pro automatické rozpoznávání evidenčních čísel vozidel. Do této problematiky ...