Now showing items 1-17 of 17

 • Analysis of Whirling of Gas Flow within the Specimen Chamber of ESEM 

  Bayer, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The usage of an Environmental scanning electron microscope (ESEM) brings the possibility of studying many kinds of materials and chemical reactions never studied before. In this article there are compared and analyzed ...
 • Analýza chlazení koncentrátorového fotovoltaického článku 

  Hřešil, Tomáš
  Tento projekt řeší problematiku chlazení fotovoltaického článku. Byl namodelován solární článek podle reálného modelu v systému SolidWorks a následně tento vytvořený model byl simulován v systémech SolidWorks Flow Simulation ...
 • Analýza tvaru sacích kanálů současné koncepce diferenciálně čerpané komory 

  Bílek, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou tvaru sacích kanálů diferenciálně čerpané komory u současné koncepce. První část této práce nás uvádí do problematiky mikroskopie, následně se zaměřuje na mikroskopy typu ESEM a zahrnuje ...
 • Analýza vlivu umístění kónické clony v nadzvukovém proudu v komoře diferenciálního čerpání. 

  Rous, Miroslav
  Práce je zaměřena na problematiku simulace dynamiky média v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Konkrétně se zabývá zkoumáním vlivu umístění kónické clony v diferenciálně čerpané komoře a šířkou čerpacího ...
 • Analýzy čerpání v experimentální komoře pro elektronový mikroskop pomocí systému ANSYS 

  Klusáčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou čerpání v diferenciálně čerpané komoře environmentálního elektronového mikroskopu. V teoretické části je popsána mikroskopie obecně. Poté se práce zabývá konkrétně environmentální ...
 • Design Of The Shape Of The Experimental Chamber For The Analysis Of The Pressure Layout In The Differential Pumped Chamber 

  Hájková, Věra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article is based on a study of Dr. Danilatos, where pumping of the differential pumped chamber is solved using the Monte Carlo statistical method. Similar results were obtained using the Ansys Fluent system. Theoretical ...
 • The Imaging Of A Schock Wave Within A Supersoniclow-Pressure Gas Flow Using Opticalmethods 

  Bayer, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Using Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM), which uses high gas pressure within the specimen chamber instead of vacuum, allows us to study samples containing water, samples with high capacity and live biological ...
 • The Impact Of Critical Flow In Differentially Pumped Chamber 

  Hlavatá, Pavla (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Environmentální rastrovací elektronový mikroskop (EREM), který je konstruován pro vysoký tlak plynů v komoře vzorku namísto vakua, umožňuje studovat vzorky obsahující vodu nebo živé biologické vzorky bez nutnosti jejich ...
 • Matematicko-fyzikální analýza klimatické komory 

  Repko, Ilia
  Tato diplomová práce se zabývá matematicko-fyzikální analýzou klimatické komory. V teoretické části práce je popsána problematika klimatických komor, softwarové nástroje SolidWorks a ANSYS Fluent, základní rovnice popisující ...
 • Modelling of flow and pressure characteristics in the model of the human upper respiratory tract under varying conditions 

  Karlíková, Adéla
  Cílem této diplomové práce je vytvořit 3D model horních dýchacích cest podle originálního modelu segmentovaného z CT dat, aplikovat různé podmínky na průtok vzduchu v modelu, a poté hodnotit změnu charakteristik rychlosti ...
 • Modelování Lithium Iontových akumulátorů pomocí ECM 

  Langer, Lukáš
  Tato práce se se zabývá modelováním a simulováním Li-Iontových akumulátorů v programu ANSYS Fluent. Jsou zde rozebrány různé druhy simulování s hlavním zaměřením na metodu pomocí náhradního obvodu ECM. Práce se zabývá také ...
 • Modelování vtokových vírů 

  Galuška, Jiří
  V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...
 • Numerický model teplotního pole Li-Ion akumulátoru při vybíjení 

  Novotný, Jakub
  Tato práce je zaměřena na lithium-iontové akumulátory obecně a na jejich možnosti modelování v systému ANSYS Fluent. V práci jsou popsány jednotlivé výhody a nevýhody lithium-iontových akumulátorů. Dále jsou zde popsány ...
 • Optimalizace klapek pro letouny SKYLEADER 

  Kácal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací klapky pro ultralehký letoun Skyleader JA 600, který vyrábí firma Jihlavan airplanes s.r.o. V počáteční části práce jsou popsány jednotlivé typy klapek, využívané u ultralehkých ...
 • Stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky s využitím 2D numerických simulací 

  Pavlíček, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hydrodynamického zatížení přelévané mostovky. Pro účel stanovení tohoto zatížení byl využit programový balík ANSYS 15.0 (konkrétně moduly Workbench, Design Modeler, Meshing, Fluent) ...
 • Supersonic Flow Measurement Within A Lowpressure Area 

  Bayer, Robert; Hlavatá, Pavla; Bílek, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The goal of this paper is to describe the idea of measuring a supersonic gas flow within low-pressure areas in order to describe its behavior and to compare the measurement data with the generally described supersonic gas ...
 • Thermal CFD Analysis of Tubular Light Guides 

  Šikula, Ondřej; Mohelníková, Jitka; Plášek, Josef (MDPI, 2013-12-03)
  Tubular light guides are applicable for daylighting of windowless areas in buildings. Despite their many positive indoor climate aspects they can also present some problems with heat losses and condensation. A computer CFD ...