Now showing items 1-20 of 31

 • Analýza drážního soustrojí motor - generator 

  Mánek, Petr
  Tato práce je zaměřena na možnost využití modální analýzy v silnoproudé elektrotechnice. První část práce vysvětluje pojem CAD systémy a uvádí jejich základní rozdělení. Další část práce se věnuje programu Autodesk Inventor ...
 • Analýza vlivu různého modelu geometrie svaru na únavovou pevnost svarku 

  Holeta, Aleš
  Práce je zaměřena na analýzu únavové životnosti jednoduchého svarového spoje. Hlav-ním cílem práce bylo porovnání různých metod hodnocení svarových spojů a různých přístupů tvorby geometrie výpočtových modelů. Výpočty jsou ...
 • Bezdrátové ovládání asynchronního motoru 

  Frelich, David
  Tato diplomová práce se zabývá koncepcí frekvenčního měniče pro asynchronní motor do výkonu 2 kW. Ovládání tohoto měniče je řešeno bezdrátově či přes PC. Řešení je založené na provedení pomocí jednoúčelových integrovaných ...
 • Duplikátory nerezových tlakových aparátů 

  Kamarád, Miroslav
  Tlakové nádoby zaujímají významné místo na poli procesních zařízení díky jejich širokému využití v různých odvětvích průmyslu. Z pohledu návrhu a dimenzování je kladen velký důraz na přesnost, spolehlivost a především ...
 • Dynamic Loading of Lattice Structure Made by Selective Laser Melting-Numerical Model with Substitution of Geometrical Imperfections 

  Vrána, Radek; Červinek, Ondřej; Maňas, Pavel; Koutný, Daniel; Paloušek, David (MDPI, 2018-10-29)
  This article deals with the prediction of lattice structure mechanical properties under dynamic loading using finite element method (FEA) with inclusion of geometrical imperfections of the SLM process. Such properties are ...
 • Jeřáb radiální portálový 

  Dias, Aleš
  Smyslem této diplomové práce je kompletní návrh radiálního portálového jeřábu, včetně důležitých pevnostních výpočtů dle norem a kontrola pomocí programu ANSYS Workbench. Maximální nosnost je 1 500 kg při délce vyložení ...
 • Konstrukce vznětového leteckého jednoválcového motoru s protiběžnými písty 

  Svoboda, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem klikového hřídele pro jednoválcový vznětový motor s protiběžnými písty. V rešeršní části práce je historie, porovnání v současnosti využívaných motorů ultralehkých letadel a naznačení výhod motoru ...
 • Kontrolní výpočet potrubí v souladu s ASME B31.3 

  Dohnal, Milan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrolní pevnostní výpočet již zhotoveného potrubního systému, jenž představuje klíčový prvek v transportu procesních médií a to především kapalin. Pro správnou funkci potrubí je třeba, ...
 • Mechanické vlastnosti mikroelektronických systémů 

  Psota, Boleslav
  Tato práce se zabývá výzkumem mikroelektronických systémů zatížených vibracemi, a to zejména pomocí počítačových modelů. Hlavním cílem je stanovení metodiky pro určení vlivu vibrací na desky plošných spojů a jejich komponenty ...
 • Modelování a analýza stavebních konstrukcí v prostředí ANSYS Workbench 

  Krňávek, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím softwarového prostředí ANSYS Workbench pro modelování a analýzu stavebních konstrukcí. Úvodní část práce je zaměřena na metodu konečných prvků, která je prostředím používána. Hlavní část ...
 • Napjatostně deformační analýza jamky a dříku totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu 

  Svojanovský, Tomáš
  Centrem pozornosti bakalářské práce je napjatostně deformační analýza totální náhrady trapéziometakarpálního skloubení. První část práce tvoří medicínská podstata věci, a to z anatomického i patologického hlediska. Pojítko ...
 • Napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici 

  Adamec, Tomáš
  Hlavním tématem této bakalářské práce je napjatostně deformační analýza silničního mostu přes řeku Orlici v Třebechovicích pod Orebem. V první části je teoretický úvod do prutových soustav a pružnosti pevnosti. V druhé ...
 • Návrh komory výměníku tepla 

  Horník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na oblast tepelných výměníků. Její teoretická část seznamuje čtenáře s tepelnými výměníky. Praktická část se zaměřuje na návrh komory výměníku tepla. Praktická část obsahuje pevnostní výpočet ...
 • Návrh testovacího přípravku piezoelektrických vlastností PVDF vrstvy 

  Sijková, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom prípravku, zvolením a overením vhodnej metódy pre porovnanie piezoelektrických vlastností testovaných vzoriek PVDF. V úvode práce je základný prehľad teórie dôležitý k porozumeniu danej ...
 • Optimalizace umístění vzorků v teplotní komoře 

  Severa, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na stanovení rozloţení teploty v teplotní komoře CTS. Teplota v komoře je měřena pomocí termočlánků. Naměřené hodnoty jsou graficky zakresleny a vyhodnoceny. Rozloţení teploty v komoře je simulováno ...
 • Pevnostní analýza v parametrických FEM programech 

  Martinec, Roman
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení s programy Autodesk Inventor Professional 2012 a ANSYS Workbench. Bylo nutné seznámit se s pracovním prostředím u těchto programů a jejich vzájemnou kooperací. Na názorném ...
 • Píst zážehového motoru na CNG o výkonu 140 kW 

  Hrouzek, Jan
  Diplomová práce se zabývá pístem pro upravený motor 1.4 TSI od koncernu Volkswagen. Je proveden výpočet kinematiky a silového působení klikového mechanismu motoru pro otáčky 6071 min-1 v programu Mathcad Prime. Dále práce ...
 • Porovnání inženýrských koncepcí pro stanovení deformačně napěťových poměrů v kořenech vrubu v pružně plastickém stavu 

  Peč, Michal
  Tato práce je zaměřena na srovnání dostupných výpočetních metod pro určení deformačně-napěťových stavů v součástech při jednoosé napjatosti. Hlavními cíly této práce bylo vytvořit přehled dostupných metod a jejich rozbor, ...
 • Praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob v rámci ČSN EN 13445 

  Procházka, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší praktické porovnání přístupů návrhů tlakových nádob podle normy ČSN EN 13445. Cílem bylo navrhnout zařízení pomocí různých přístupů popsaných v evropské normě a porovnat je. Pro návrh byl zvolen ...
 • Predikce dostavování hodnoty tlustovrstvého rezistoru 

  Kolařík, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvé technologie. Zejména je práce zaměřena na dostavování hodnoty odporu tlustovrstvého rezistoru. První část práce se zabývá vytvářením tlustých vrstev a problematikou tlustovrstvých ...